Uddannelsesdag Akutmedicin

07 mar 2019 kl. 09:30 - 16:00

Odense Universitetshospital, J. B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense

Velkommen til YDAMs Uddannelsesdag. YDAM håber med denne dag at starte en tradition med halvårslige uddannelsesdage for uddannelseslæger og uddannelsesansvarlige overlæger og PKL'er.

I år inviterer YDAM og har med hjælp fra Trygfonden mulighed for at finansiere størstedelen af udgifterne. Vi håber at afdelingerne på skift vil påtage sig at arrangere uddannelsesdagen - måske på sigt dele dagene op, så det afholdes for hver uddannelsesregion.

i 2019 er der brug for national vidensdeling og sparring vedr uddannelsesforløbene og de erfaringer afdelingerne og uddannelseslægerne har fået indtil nu.

PROGRAM

9.30 Morgenmad

10.00-10.40: Præsentation af deltagerne, afdelingerne og uddannelseslægens rolle/funktion i afdelingen

Ultrakort præsentation af den enkelte deltager (navn, titel og ansættelsessted) (20 sek/pers). Èn person fra hver afdeling har desuden 120 sek til at fortælle “hos os har vi xx antal I-læge/uddannelseslæger. Hos os har uddannelseslægerne xxx funktioner. I vores afdeling modtager vi xxxx typer af patienter, og akutafdelingens læger varetager selvstændigt xxx patienter, mens de øvrige specialer ofte/altid har anvar for xxxx”.

10.40-11.00: Introduktion til I-stillingen(hvorfor det blev som det er) v/DASEMs Uddannelsesudvalg 

Formål:Kort historisk, politisk og faglig begrundelse for hvor I-forløbet ser ud som det gør


11.00-11.40: Gennemgang af H-forløbet, status på opstart af H-forløb v/ DASEMsUddannelsesudvalget/PKL’er

Formål: Der ønskes en kort status på H-forløb - sammensætning og indhold. Evt lidt om ansættelsesudvalg (og -procedure).Det er ikke meningen at hele H-forløbet skal gennemgåes, eller at de enkelte kompetencer diskuteres. En mere grundlæggende diskussion af H-forløbet vil vi gerne have når H-forløbene er gået igang - dvs på et lignende møde i efteråret. 

11.40-12.00: Inspektorordningen v/ DASEMs Uddannelsesudvalg

12.00-12.45: Frokost

12.45-14.15 Gruppearbejde 

Formål: (3-5 personer/gruppe) Der bliver lavet grupper for forhånd, så grupperne er blandet (dvs max 1 fra hver afdeling i hver gruppe). Her drøftes de angivne kompetencer og punkter fra uddannelsessprogrammerne. Der gives taletid til uddannelseslægerne med fokus på hvordan uddannelsesstillingerne faktisk opleves og fungerer i virkeligheden, fremfor hvordan det burde være/ønskes/var planlagt/i den perfekte verden. Herefter en god snak om hvor man har gode erfaring med fokus på at lære fra de steder. Herefter forslag til forbedringspunkter - både af kompetencekortene og uddannelsesprogrammerne.

Afhængig af deltagerantal, er der 1-2 grupper på hvert emne fx

GRUPPE1-2: I1-I2 + Konferencer, undervisning (som det ser ud i Jeres lokale uddannelsesprogram)

GRUPPE 3-4: I3-I4 + kurser og kongresdeltagelse (som det ser ud i Jeres lokale uddannelsesprogram)

GRUPPE 5-6: I5-I6 + funktionsbeskrivelser (som det ser ud i Jeres lokale uddannelsesprogram)

GRUPPE 7-8: I7-I8-I9 + fokuserede ophold og uddannelsesdage (som det ser ud i Jeres lokale uddannelsesprogram)

GRUPPE 9-10: Supervision og kompetencevurderingerne af I-læger (særligt for udd.ovl)

14.15-14.30: kaffepause

14.30-15.30: Opsamling på I-forløb

14.30-15.15: Fremlæggelse fra hver gruppe (3-4 minutter pr gruppe)

15.15-15.20: hvad tager PKL’erne med videre: Hvem og hvordan?

15.20-15.25: hvad DASEMs uddannelsesudvalg tager med videre: Hvem og hvordan?

15.25-15.30: hvad tager YDAM med videre: Hvem og hvordan?

15.30-16.00 Tak for idag 

Alle deltagere fortæller én ting de tager med hjem

Det aftales hvilken afdeling der er vært for efterårets uddannelsesdag


EFTERFØLGENDE SPISNING I BYEN - AFVENT TILMELDING TIL DETTE (EGEN REGNING)

Tilmelding

Salg lukket