Verden er i dig – arven fra miljøet // The world is in you - the inheritance from the environment

29 nov 2020 kl. 14:30 - 15:30

[Bemærk, samtalen vil være på engelske]
Din krop er direkte forbundne med hvordan dine forældre og bedsteforældre levede.

Forsker studerer forandringer i den måde, som vores gener bliver udtrykt på – og som måske kan nedarves. Disse forandringer kan have mange kilder – ernæring, miljøforurening og måske endda andre livsoplevelser. Omfanget og mekanismerne er en kilde til stor videnskabelig debat, og rejser grundlæggende spørgsmål om arv og miljø. Har din bedstemors diet indvirkning på din krop? Og kan du arve dine forældres traumer?

I denne talk mødes professor i epigenetik Romain Barrès og kurator Malthe Bjerregaard til en samtale om fortidens spor i nutidens kroppe.

Romain Barrès er professor i epigenetik ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.
Malthe Kouassi Bjerregaard er historiker og museumsinspektør ved Medicinsk Museion.

//

[The conversation will be in English]
Your body is directly connected to how our parents and grandparents lived. Scientists have shown that the expression of our genetic code can change, and that these changes can be inherited. These cause of these changes can have many sources: nutrition, environmental pollution and perhaps even other life experiences. The scope and mechanisms are a source of great scientific debate and raise fundamental questions about heritage and the environment. Does your grandmother's diet affect your body? And can you inherit your parents' trauma?

In this talk, professor of epigenetics Romain Barrès and curator Malthe Bjerregaard meet for a conversation about the traces of the past in the bodies of today.

Romain Barrès is Professor of epigenetics at the Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research (CBMR).

Malthe Kouassi Bjerregaard is a historian and museum inspector at Medical Museion.

Verden er i dig – samtaler om menneskets forbundne kroppe

Denne samtale er en del af en serie, der dykker ned i fire forskningsområder – kronobiologi, epigenetik, mikrobiomforskning og astrobiologi – for at undersøge de spørgsmål, de rejser om menneskets forbundenhed til planeten, til vores omgivelser og til hinanden. Ligesom spørgsmålene, så er samtalerne også interdisciplinære – de krydser forskning, historie, filosofi og kunst.  
Samtalerækken er en del af projektet, Verden er i dig.