Verden er i dig – at forlade verden // The World is in You - leaving this world

15 nov 2020 kl. 14:30 - 15:30

Vores kroppe er forbundne til jordens tyngdekraft, klima og atmosfære. En forbundenhed der er umulig at rejse væk fra.

Forskningen udforsker menneskekroppens fysiske grænser og muligheder i en tid, hvor Jorden ikke længere nødvendigvis er artens eneste planetariske levested. Hvad sker der fx med kroppen, hvis vi vil bosætte os på Mars? Kan mennesket overhovedet tilpasse sig et liv andre steder end på jorden? Hvad sker der med kroppen, hvis vi tager den ud af dens planetariske kontekst? Og hvilke nye indsigter giver det os i sammenspillet mellem krop og planet?

I denne talk mødes astronom Michael Lindholm og kurator Jacob Lillemose til en samtale om kroppen i rummet

Michael Lindholm er astronom, og har formidlet professionelt om astronomi og astrofysik i snart 8 år i ind og udland

Jacob Lillemose er ph.d. kunsthistorie og kurator ved Medicinsk Museion.

//

[Note, the talk is in Danish]
Our bodies are connected to earth's gravity, climate and atmosphere. A connection that is impossible to leave behind.

Research explores the physical boundaries and possibilities of the human body at a time when the Earth is no longer the only planetary habitat for our species. For example, what happens to the body if we want to settle on Mars? Are humans at all able to adapt to living anywhere other than on earth? What happens to the body if we take it out of its planetary context? And what new insights does it give us in the interplay between body and planet?

In this talk, astronomer Michael Lindholm and curator Jacob Lillemose meets for a conversation about the body in space

Michael Lindholm is an astronomer and has spent the last eight years teaching astronomy and astrophysics, at home and abroad

Jacob Lillemose has a Ph.D. in art history and is a curator at Medical Museion.

Verden er i dig – samtaler om menneskets forbundne kroppe

Denne samtale er en del af en serie, der dykker ned i fire forskningsområder – kronobiologi, epigenetik, mikrobiomforskning og astrobiologi – for at undersøge de spørgsmål, de rejser om menneskets forbundenhed til planeten, til vores omgivelser og til hinanden. Ligesom spørgsmålene, så er samtalerne også interdisciplinære – de krydser forskning, historie, filosofi og kunst.  
Samtalerækken er en del af projektet, Verden er i dig.