Verden er i dig – du er hele verden // The World is in You - you are the whole world

08 nov 2020 kl. 14:30 - 15:30

[Bemærk, samtalen vil være på engelske]
Din krop er forbundet til utallige mikroskopiske organismer som lever i og på dig.
Et mylder af liv, som i langt større grad end man tidligere har forestillet sig, påvirker vores liv og adfærd.  Den nyeste forskning forbinder vores kroppe til hele den mikrobielle verden, der dækker planeten. Denne nye viden rejser en række grundlæggende spørgsmål – hvad betyder det, hvis vi skal spørge ’hvem er vi’? Hvordan lever vi bedst sammen med hele den mikrobielle verden i og omkring os? Og hvad betyder det, hvis vores sundhed og sygdom opstår i et komplekst sammenspil mellem mange forskellige arter?

I denne talk mødes lektor i bioinformatik Mani Arumugam og kurator Adam Bencard til en samtale om kroppen og dets mikroskopiske beboere.

Mani Arumugam er lektor i bioinformatik ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.
Adam Bencard er lektor i medicinsk humaniora og kurator ved Medicinsk Museion og Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.

//

[The talk will be in English]
Your body is connected to countless microscopic organisms that live in and on you.
A myriad of lives that, to a far greater extent than previously imagined, affect our lives and behaviour. The latest research connects our bodies to the entire microbial world that covers the planet. This new knowledge raises numerous fundamental questions: what does it mean if we are to ask 'who are we'? How do we best live with the whole microbial world in and around us? And what does it mean if our health and disease arise in a complex interplay between many different species?

In this talk, associate professor of bioinformatics Mani Arumugam and curator Adam Bencard meet for a conversation about the body and its microscopic inhabitants.

Mani Arumugam is an Associate Professor of bioinformatics at the Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research (CBMR).

Adam Bencard is an Associate Professor of medical humanities and a curator at the Medical Museion and the Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research (CBMR).


Verden er i dig – samtaler om menneskets forbundne kroppe

Denne samtale er en del af en serie, der dykker ned i fire forskningsområder – kronobiologi, epigenetik, mikrobiomforskning og astrobiologi – for at undersøge de spørgsmål, de rejser om menneskets forbundenhed til planeten, til vores omgivelser og til hinanden. Ligesom spørgsmålene, så er samtalerne også interdisciplinære – de krydser forskning, historie, filosofi og kunst.  
Samtalerækken er en del af projektet, Verden er i dig.