Verden er i dig – tiden i kroppen // The World is in You - body time

22 nov 2020 kl. 14:30 - 15:30

[Bemærk, samtalen vil være på engelske]
Din krop er forbundet til planetens tidslige rytmer. I disse år forskes der intenst i, hvordan vores celler måler og reagere på tidens gang. Det er et forskningsfelt, der rejser store spørgsmål både om individuel sundhed og samfundsmæssige strukturer – hvordan spiller elektrisk lys, skifteholdsarbejde og ændrede spisemønstre ind i kroppens fysiske tid og i vores oplevelse af tid?

I denne talk mødes lektor i mikrobiologi Zachary Gerhart-Hines og kurator Kristin Hussy til en samtale om tiden i kroppen.

Zachary Gerhart-Hines er lektor i mikrobiologi ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.
Kristin Hussey er historiker og postdoc ved Medicinsk Museion og Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.

//

[The talk will be in English]
Your body is connected to the temporal rhythms of the planet. In recent years, scientists have intensified their research into how our cells measure and respond to the passage of time. It is a field of research that raises major questions about both individual health and societal structures: How does electric light, shift work and altered eating patterns play into the body's physical time and into our experience of time?

In this talk, associate professor of microbiology Zachary Gerhart-Hines and curator Kristin Hussy meet for a conversation about time in the body.

Zachary Gerhart-Hines is an Associate Professor of microbiology at the Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research (CBMR).
Kristin Hussey is a historian and postdoctoral researcher at the Medical Museion and the Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research (CBMR).

Verden er i dig – samtaler om menneskets forbundne kroppe

Denne samtale er en del af en serie, der dykker ned i fire forskningsområder – kronobiologi, epigenetik, mikrobiomforskning og astrobiologi – for at undersøge de spørgsmål, de rejser om menneskets forbundenhed til planeten, til vores omgivelser og til hinanden. Ligesom spørgsmålene, så er samtalerne også interdisciplinære – de krydser forskning, historie, filosofi og kunst.  
Samtalerækken er en del af projektet, Verden er i dig.