Videnskabssalon #6: Vandet som vi drikker og bruger

22 okt 2019 kl. 19:25 - 21:30

Litteraturhuset, Nybrogade 28, 1203 København

Et glas vin er inkluderet i billetprisen

Videnskabssalon v/ Hans-Jørgen Albrechtsen, professor i biologi

Kan vi stole på vores drikkevand? Hans-Jørgen Albrechtsen fortæller om drikkevandets kvalitet eller mangel på samme i Danmark . Om forskelle på drikkevand i forskellige dele af landet. Om bakterier, pesticider, fluor og calcium og hvad man ellers finder i drikkevand.  Vandbehandling og hvor farligt det kan være at behandle vandet selv.  Hvordan fremtiden ser ud med hensyn til drikkevand. Hvordan har grundvandet det? Hvad med alt det andet vædske vi drikker?

Vi fortsætter i vores tema om vand med Hans-Jørgen Albrechtsen, der er uddannet biolog og er professor på DTU Miljø - Institut for Vand og Miljøteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Han har primært forsket inden for grundvand og drikkevand med henblik på mikrobiologi, vandkvalitet og vandbehandling for at fjerne forureningsstoffer, fx pesticider.