Vikingerne digtede guderne i live. Foredrag på Lejre Museum

12 nov 2019 kl. 19:00 - 21:00

Lejre Museum, Orehøjvej 4B, 4320 Lejre

I vikingetidens fyrstehaller blev mundtlige digte om bl.a. de nordiske myter fremført for denne tids elite. Fremførelsen af disse digte havde karakter af religiøse ritualer, og bør derfor ses som en del af førkristen nordisk religion – ikke kun som kunst eller underholdning. Både konteksten omkring fremførelsen og digtenes specifikke emner – såsom verdens skabelse og undergang –, der ofte blev lagt i munden på guder og mytiske helte, medvirkede til at skabe denne religiøst rituelle karakter. 

Vi vil på denne aften se nærmere på, hvordan vikingetidens digtning levendegjorde guder i religiøse ritualer. Digtene blev fremført af fx skjalde, der fungerede som rituelle specialister. Specialisterne besad, i kraft af oplæring og viden, specielle poetiske og rituelle evner – de havde ordet i deres magt. Gennem rituelle talehandlinger, transformerede de ikke kun sig selv (til fx guden Odin), men også deltagerne (til fx einherjer eller valkyrier) og rummet (til fx Valhal). Oplevelsen af i ritualet at være i samme rum som guderne, at blive transformeret til mytologiske grupper og at blive transporteret til fx Valhal, havde konsekvenser for tilskuerne, og i sidste ende må deltagelsen i disse mundtlige, poetiske ritualer altså have haft betydning for alle deltageres religiøse verdensbillede, deres selvforståelse og følelse af gruppeidentitet. 

Aftenens foredragsholder Simon Nygaard er ph.d. fra religionsvidenskab, Aarhus Universitet, hvor han også er videnskabelig assistent. 

INFO:
Foredraget begynder kl. 19:00. Dørene til museet åbnes kl. 18:00

Foredraget udbydes i samarbejde med Lejre Museumsforening