Vin & Videnskab – Dødens detektiver 4

06 mar 2018 kl. 19:00 - 21:15

Chr. Hansen Auditoriet på Center for Sundhed og Samfund, Bartholinsgade 4A, 1356 København


BO THISTED SIMONSEN Retsgeketiker, afdelingsleder
IRENE BREUM MÜLLER Retskemiker, områdeleder
STEEN HOLGER HANSEN Overlæge, speciallæge i retsmedicin
ANDERS JOHANNES HANSEN Genetiker, forskningschef

Hvor langt er den retsmedicinske videnskab nået med at udvikle metoder, der kan bruges til at analysere spor i sager om personfarlig kriminalitet såsom mordsager? Det skal vi høre om i denne fjerde udgave af Dødens detektiver fra retsmediciner Steen Holger Hansen, retsgenetiker Bo Thisted Simonsen og retskemiker Irene Breum Müller. Derudover vil projektleder Anders Johannes Hansen fortælle om projektet SoilTracker, der går ud på at udvikle et helt nyt kit, som skal gøre det muligt for politiet at bruge små mængder jord som spor i kriminalsager.

I pausen serveres et glas vin.


PROGRAM

Forbryderens usynlige spor
BO THISTED SIMONSEN Retsgenetiker, ph.d., afdelingsleder, Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet

Retsgenetisk Afdeling på Københavns Universitet står for at udføre DNA-undersøgelser for politi og retsvæsen. Udviklingen af de molekylære teknologier har de seneste 20 år medført en dramatisk ekspansion af mulighederne for retsgenetiske analyser. Leder af Retsgenetisk Afdeling Bo Thisted Simonsen vil belyse, hvad retsgenetiske analyser indebærer ved undersøgelser af biologiske spor i straffesager og arvebiologiske undersøgelser i faderskabs- og familiesammenføringssager.

Den retsmedicinske undersøgelse af levende personer i 2017
STEEN HOLGER HANSEN Overlæge, speciallæge i patologi og retsmedicin, ekstern lektor, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet

Mange har den forestilling, at en retsmediciner udelukkende beskæftiger sig med undersøgelse af afdøde personer i form af retslægelige obduktioner. Retsmedicinen i Danmark har været i betydelig udvikling, der har betydet, at man som retsmediciner herhjemme nu foretager flere personundersøgelser end obduktioner. Speciallæge i retsmedicin Steen Holger Hansen vil fortælle om formålet med og udviklingen af personundersøgelser.

Retskemi
IRENE BREUM MÜLLER Cand.pharm., ph.d., områdeleder, Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet

Retskemisk Afdeling på Københavns Universitet udfører på begæring af politi og retsvæsen toksikologiske (kemiske) undersøgelser af prøver fra levende såvel som døde mennesker. Hertil kommer undersøgelser af effekter, som analyseres for indhold af narkotika og lægemidler. Sektionsleder Irene Breum Müller vil give et indblik i en retskemikers arbejde og om opgaverne, der varetages af Retskemisk Afdeling.

SoilTracker: Udvikling af nyt super-kit til politiet
ANDERS JOHANNES HANSEN Genetiker, lektor, forskningschef på Statens Naturhistoriske Museum, projektleder for SoilTracker

Anvendelsen af kriminaltekniske undersøgelser har i 100-150 år været stærkt stigende og er globalt set vokset til en milliardindustri. Gennem et tæt samarbejde mellem eksperter fra bl.a. Københavns Universitet og Nationalt Kriminalteknisk Center i Rigspolitiet er man nu gået i gang med at udvikle et nyt kriminalteknisk kit, der skal gøre det muligt for politiet at bruge små mængder jord som spor i en række kriminalsager. Projektleder Anders Johannes Hansen fortæller om perspektiverne i projektet SoilTracker.


Se hele forårssæsonens foredragsprogram på www.vinogvidenskab.dk.

NB! Det er ikke muligt at bytte eller refundere billetter til Vin & Videnskab.

Billet

Salg lukket


Pladsreservation for klippekortholder

Salg lukket


Billet for årskortholder

Salg lukket