Vin & Videnskab – Gift

03 okt 2018 kl. 19:00 - 21:15

Chr. Hansen Auditoriet på Center for Sundhed og Samfund, Bartholinsgade 4A, 1356 København

VIN & VIDENSKAB: GIFT

BILLETTER sættes til salg onsdag den 16. maj kl. 18:00.

ANDREAS HOUGAARD LAUSTSEN Slangegiftsforsker, forskningsleder
LARS ELLGAARD Professor, forskningsleder
HUSSAM HASSAN NOUR-ELDIN Plantemolekylærbiolog, forskningsleder
NIELS EBBEHØJ Overlæge, Giftlinjen

Det bruges til at dræbe med såvel som til at forsvare sig imod at blive ædt. Mange mennesker gør sig selv alvorligt syge ved at indtage det. Men det kan også udnyttes til medicin og vigtige forskningsredskaber. Gift!

Til dette arrangement skal vi høre om gift og forgiftninger i mange af dets på en gang fascinerende og grumme afskygninger.

Vi skal præsenteres for en nyskabende metode til fremstilling af modgift imod slangebid og høre om, hvordan forskere udnytter gift fra havsnegle til udvikling af nye medikamenter.

Så skal det handle om, hvordan danske forskere forsøger at bearbejde afgrøder, der i deres naturlige, rå tilstand er giftige, så planterne ikke ophober giftstoffer i de spiselige dele.

Og endelig skal vi have et indblik i, hvordan danskerne frivilligt eller ufrivilligt forgifter sig selv og hinanden.

I pausen serveres et glas vin.


PROGRAM

Moderne modgift mod slangebid vha. bioteknologi
ANDREAS HOUGAARD LAUSTSEN Lektor på DTU Bioengineering, leder af forskningsgruppen Tropical Pharmacology Lab, rådgiver for Verdenssundhedsorganisationen
Andreas Hougaard Laustsen er den første i verden til at have udviklet fuldt humane antistoffer, der kan neutralisere slangetoksiner. Den traditionelle måde at fremstille modgift imod slangebid har været at udvinde antistoffer fra dyr immuniseret med slangegift. Denne metode, der var været brugt i over 100 år, har dog sine begrænsninger. Andreas vil fortælle om, hvordan han og hans kollegaer på DTU Bioengineering arbejder på vha. moderne bioteknologiske metoder at udvikle den næste generation af moderne modgifte.

Rigtige dræbersnegle – fra giftstof til lægemiddel
LARS ELLGAARD Professor i proteinkemi, forskningsleder, Biologisk Institut, Københavns Universitet
I mange århundreder har man brugt giftstoffer fra dyr og planter som naturmedicin. Den dag i dag bruges naturligt forekommende giftstoffer i vid udstrækning til udvikling af nye medikamenter. Lars Ellgaard vil fortælle om, hvordan hans laboratorium har udviklet en metode til at producere neurotoksiske giftstoffer fra havsnegle i bakterier og om deres anvendelsesmuligheder både som medikamenter og forskningsredskaber.

Giftige planter på menuen
HUSSAM HASSAN NOUR-ELDIN
Plantemolekylærbiolog, ph.d., lektor på Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
Hussam Hassan Nour-Eldin vil fortælle om, hvordan planter på fascinerende vis bruger gift til at forsvare sig mod pathogener og planteædere, og hvordan vi mennesker prøver at omgås disse gifte for at udnytte planterne som afgrøder. Hans forskning beskæftiger sig med, hvordan man kan ændre på afgrøders allokering af giftstoffer, så de ikke ophobes i de spiselige dele, men stadig bevares i resten af plantedelene, for at planterne ikke mister deres essentielle forsvarsevne ude på marken.

Giftlinjen og hvordan danskerne frivilligt eller ufrivilligt forgifter sig selv og hinanden
NIELS EBBEHØJ Dr.med. og overlæge på Giftlinjen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
Med udgangspunkt i henvendelser til Giftlinjen giver Niels Ebbehøj en oversigt over forgiftningsmønstre og forebyggelsesmuligheder. Hvor er de (få) livsfarlige forgiftningssituationer, og hvordan kan vi undgå dem. Hvad sker der, når man ringer til Giftlinjen, og hvorfor bliver antallet af henvendelser ved med at stige?


Se hele efterårsæsonens foredragsprogram på www.vinogvidenskab.dk.

NB! Det er ikke muligt at bytte eller refundere billetter til Vin & Videnskab.

Billet

Salg lukket

Billet for årskortholder

Salg lukket

Billet for studerende

Salg lukket

Pladsreservation for klippekortholder

Salg lukket