Vin & Videnskab – Livet i ekstremer: Dyr

10 okt 2018 kl. 19:00 - 21:00

Chr. Hansen Auditoriet på Center for Sundhed og Samfund, Bartholinsgade 4A, 1356 København


VIN & VIDENSKAB: LIVET I EKSTREMER – DYR

BILLETTER sættes til salg onsdag den 16. maj kl. 18:00.

KRISTINE VESTERDORF Ph.d., forsker i dyrs tilpasninger til hede og tørke
ANGELA FAGO Professor MSO i komparativ fysiologi
MADS PETER HEIDE-JØRGENSEN Professor, hvalforsker
ELINE LORENZEN Lektor, evolutionsforsker

Noget af det mest fascinerende inden for zoologien er dyrs evner til at overleve ekstremer. Til dette Vin & Videnskab vil fire førende videnskabsfolk fortælle om deres forskning i, hvordan dyr klarer ekstrem tørke og varme, ekstrem højde, ekstrem dybde og ekstrem kulde.

Det skal bl.a. handle om kameler, kænguruer, geparder, narhvaler, brune bjørne og isbjørne. Forståelsen af disse dyrs exceptionelle fysiologiske og genetiske tilpasninger kan bl.a. have stor lægevidenskabelig betydning.

I pausen serveres et glas vin.


PROGRAM

Livet i ørkner
KRISTINE VESTERDORFPh.d., forsker v. University of Western Australia
Kristine Vesterdorf har i mange år forsket i, hvordan visse pattedyr igennem deres fysiologiske og morfologiske tilpasninger, genetik og ikke mindst adfærd på sindrig vis er i stand til at kapere tørke og hedestress, som de færreste dyr ville kunne overleve. Hun vil give en række eksempler fra sine studier i dyr som kameler, antiloper, geparder og pungdyr.

Kan dyr leve uden ilt?
ANGELA FAGO Professor MSO i komparativ fysiologi på Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Hvordan kan fugle flyve over Himalaya, hvor der næsten ingen ilt er? Hvordan kan skildpadder og karper overleve de lange vintermåneder uden ilt og brune bjørne klare sig uden mad? Ekstreme dyr kræver ekstreme tilpasninger, og en central del heraf er håndteringen af iltoptagelse og iltforbrug. Professor Angela Fago forsker i biokemiske og fysiologiske tilpasninger til iltmangel hos dyr, der lever i ekstremer, og giver os et indblik i sit felt.

Ekstremdykning blandt narhvaler
MADS PETER HEIDE-JØRGENSEN Dr.scient., hvalforsker, professor v. Statens Naturhistoriske Museum og Grønlands Naturinstitut
Professor Mads Peter Heide-Jørgensen, en af de ledende eksperter i Grønlands hvaler, har været med til at udstyre narhvaler i Vestgrønland og Canada med satellitforbundne dykkercomputere. Resultaterne var højst overraskende. Narhvalerne dykkede helt ned til 1864 meters dybde, langt under, hvad der ville få en atomubåd til at krølle sammen. Hvordan kan narhvalerne klare disse ekstremdyk? Mads Peter Heide-Jørgensen tager os med i dybet.

Isbjørnens fede liv
ELINE LORENZEN Ph.d., evolutionsforsker, populationsgenetiker, lektor og kurator v. Statens Naturhistoriske Museum
Udover den tykke hvide pels er en af isbjørnens allervigtigste tilpasninger til livet i den arktiske dybfryser at kunne tåle en ekstremt fed kost. En stor del af året lever den næsten udelukkende af spæklaget fra sæler. Evolutionsforsker Eline Lorenzen har kigget nærmere i isbjørnens gener for at prøve at finde ud af, hvordan isbjørnen undgår fedtansamlinger i arterierne og de hjertekarsygdomme, der i så høj grad påvirker mennesker. Resultaterne af undersøgelsen af isbjørnen kan gavne fedmeforskningen.


Se hele efterårsæsonens foredragsprogram på www.vinogvidenskab.dk.

NB! Det er ikke muligt at bytte eller refundere billetter til Vin & Videnskab.

Billet

DKK 150,00 + DKK 16,24 gebyr


Billet for årskortholder

DKK 110,00 + DKK 13,24 gebyr


Billet for studerende

DKK 110,00 + DKK 13,24 gebyr


Pladsreservation for klippekortholder

Gratis