Vin & Videnskab – Sommerfugle

21 nov 2018 kl. 19:00 - 21:15

Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K

VIN & VIDENSKAB: SOMMERFUGLE

BILLETTER sættes til salg onsdag den 16. maj kl. 18:00.

DAVID NASH (UK) Lektor, sommerfugleforsker
ROTA (Kroatien/Sverige) Sommerfugleforsker, kurator
HENRIK MOURITSEN Professor, forsker i dyrs navigation
MIKA ZAGROBELNY Evolutionsbiolog, sommerfugleforsker

Sommerfugle kan langt mere end blot at være smukke. Både hos dagsommerfuglene og natsommerfuglene (natsværmere og møl) finder man en lang række overraskende avancerede adfærdsformer og tilpasninger. Til dette arrangement vil fire førende sommerfugleforskere fortælle om, hvad deres undersøgelser har afsløret om sommerfuglenes fascinerende liv.

Vi skal høre om blåfugle, der snyder myrer til at passe deres afkom, om møl som imiterer springedderkopper både i udseende og adfærd, om køllesværmere hvis larver æder giftplanter, så de selv bliver uhyre giftige og om, hvordan monarksommerfuglene bærer sig ad med at finde vej under deres berømte årlige migration mellem Canada og Mexico.

I pausen serveres et glas vin.

Bemærk: David Nash og Jadranka Rotas foredrag vil være på engelsk.


PROGRAM

Hvordan finder monarksommerfugle vej fra Canada til Mexico?
HENRIK MOURITSEN Professor i Neurosensory Sciences på Oldenburg Universitet, Tyskland
Monarksommerfugle, der yngler i det østlige Nordamerika, er berømte for deres årlige over 3000 km lange træk fra Canada til deres meget specifikke overvintringsområder i Mexico og tilbage igen. Selvom det enkelte individ aldrig har været der før, finder de alligevel vej. Hvordan gør de det? Professor Henrik Mouritsen, hvis forskningsgruppe studerer navigationsmekanismer og trækstrategier hos dyr, går bag om monarksommerfuglenes imponerende rejse.

Greedy butterflies and nurturing ants
DAVID NASH (UK) Lektor, Biologisk Institut, Københavns Universitet
The butterfly family Lycaenidae (blåfugle) is one of the most successful in terms of numbers of species, and yet many lycaenid butterflies are rare or endangered. The key to both their success and vulnerability is the association that many lycaenid butterflies have with ants, ranging from mutualism (where both ants and butterflies benefit) to parasitism (where the butterflies exploit the ants). David Nash has been studying the interactions between lycaenid butterflies and ants for more than 30 years and will present some of the fascinating and surprising relationships he has discovered.

A sheep in wolf’s clothing: jumping spider mimicry in moths
JADRANKA ROTA (Kroatien/Sverige) Sommerfugleforsker, kurator, Entomologiafdelingen, Biologisk Museum, Lunds Universitet
Mimicry - imitation of another organism’s appearance and/or behaviour – is one of the most fascinating biological phenomena and there are many well-known examples especially among butterflies. In this talk the focus will be on a less known form of mimicry - so-called predator mimicry - in which small moths mimic jumping spiders. With videos of interactions between moths and spiders and results from experiments with live animals, we will explore the benefits of being a sheep in wolf’s clothing.

En kemisk-økologisk historie om giftige køllesværmere og deres fødeplanter
MIKA ZAGROBELNYEvolutionsbiolog, forsker i insekt-plante-interaktioner
Køllesværmere kan optage de giftige stoffer cyanogene glukosider fra deres fødeplanter, men de kan også producere dem selv. Balancen mellem optag og produktion er stramt reguleret, da stofferne er vigtige i køllesværmerens livscyklus. De bruges både i deres forsvar imod rovdyr, men også til at kommunikere imellem kønnene og som en nitrogen-kilde under metamorfosen. Mika Zagrobelny, der i 15 år har forsket i den seks-plettede køllesværmer og dens vekselvirkning med fødeplanten kællingetand, fortæller historien om den giftige sommerfugl og dens giftige føde.


Se hele efterårsæsonens foredragsprogram på www.vinogvidenskab.dk.

NB! Det er ikke muligt at bytte eller refundere billetter til Vin & Videnskab.

Billet

Salg lukket

Billet for årskortholder

Salg lukket

Billet for studerende

Salg lukket

Pladsreservation for klippekortholder

Salg lukket