Vor Frelsers Kirkes Tårn/The Tower of Our Saviour's Church

Sankt Annæ Gade 29, 1416 København K
30 aug 2021 kl. 09:00
31 aug 2022 kl. 20:00
Super arrangør
Billetter Gratis - DKK 65,00
Billetter Gratis - DKK 65,00

Tårnet har vinterlukket til d. 26. februar 2022 - Vi glæder os til at byde jer velkommen igen!

The tower is closed for the winter and will open again on February 26th, 2022 - We look forward to welcoming you again!

Velkommen til en unik oplevelse 

Siden Vor Frelsers Kirkes tårns indvielse i 1752 har det været yderst populært at gå de 400 trin op til toppen, hvor Frelsermanden på sin globus skuer sejrsikkert ud over Dronningens København.

Vor Frelsers Kirkes ikoniske tårn rummer kirkens seks store klokker, som indgår i kirkens fantastiske klokkespil med hele 48 klokker - et klokkespil som har en helt speciel betydning for Christianshavn.

På de sidste 150 udvendige trapper vil du - så langt øjet rækker - opleve byens bedste udsigt over København fra 86 meters højde. Vi glæder os til at byde dig velkommen. 

Vigtig viden før du besøger tårnet!

 • Adgang til tårnet forudsætter at man har et gyldigt coronapas og kræver overholdelse af de gældende krav fra myndighederne om Covid-19. Du kan altid se gældende krav på vores hjemmeside www.vorfrelserskirke.dk 
 • Vi anbefaler forudgående booking her på Billetto til dit besøg i tårnet på grund af mange besøgende og Covid-19. Ved forudgående booking er du sikret en plads i tårnet til en ønsket tid og undgår dermed også kø. 
 • Vi gør opmærksom på at der er tillagt et billetgebyr til alle billettyper, med undtagelse af gratis billetter. 
 • Vi anbefaler at du møder 5-10 minutter før den bookede tid. Vi forventer at dit besøg i tårnet varer 30-45 minutter. 
 • Ved nedbør eller kraftig blæst lukkes tårnet af sikkerhedsmæssige grunde. Har du spørgsmål til dit besøg, kan vi kontaktes på 41 66 63 57 og taarn@vorfrelserskirke.dk 
 • Vi forbeholder os retten til at aflyse tider. 
 • Lukker tårnet modtager du meddelelse herom på den mail, du har opgivet ved bestillingen. Hvis du ikke modtager en mail, holder vi åbent. Betalte billetter refunderes til det kort, du anvendte ved bestillingen. Bemærk at du vil modtage refusion for betalte billetter og ikke billetgebyr fra Billetto. 
 • Skoler og institutioner kan kontakte tårnet på taarn@vorfrelserskirke.dk for booking.

Welcome to a unique experience 

Since the inauguration of the tower in 1752, it has been extremely popular to walk the 400 steps up to the top, where the Savior on his globe triumphantly overlooks the Queen's Copenhagen. 

Our Savior's Church's iconic tower contains six large bells, which are part of the church's fantastic chime with as many as 48 bells - a chime that has an extraordinary meaning to Christianshavn.

On the last 150 external steps, you will - as far as the eye can see - experience the best view in Copenhagen from a height of 86 meters with an overview of the city and even the shores of Sweden. We are looking forward to welcoming you. 

Important information before visiting the tower!

 • Access to the tower requires a valid corona passport and compliance with the authorities current guidelines on Covid-19. You can always see the current requirements on our website www.vorfrelserskirke.dk 
 • Due to many visitors and COVID-19, we recommend prior booking here at Billetto when visiting. Also, with prior booking, you can secure a spot in the tower and avoid any queues. 
 • Please note that there is a ticket fee for each ticket except for free tickets.
 • We recommend that you arrive 5-10 minutes before the scheduled time. We expect your visit to last approximately 30-45 minutes. 
 • In the event of precipitation or strong winds, the tower closes for safety reasons. If the tower closes, you will receive notification of this in the email you provided when ordering. We are open if you do not receive any notification. Paid tickets are refunded to the card used when booking. Please note that you will receive a refund for the paid tickets and not for the ticket fee from Billetto.
 • If you have any questions regarding your visit, do not hesitate to get in touch with us at +45 41 66 63 57 or taarn@vorfrelserskirke.dk

 • We kindly ask schools and institutions to contact taarn@vorfrelserskirke.dk for booking.
Profile picture
Vor Frelsers Sogn

Velkommen til en unik oplevelse 

Siden Vor Frelsers Kirkes tårns indvielse i 1752 har det været yderst populært at gå de 400 trin op til toppen, hvor Frelsermanden på sin globus skuer sejrsikkert ud over Dronningens København. 

Vor Frelsers Kirkes ikoniske tårn rummer kirkens seks store klokker, som indgår i kirkens fantastiske klokkespil med hele 48 klokker - et klokkespil som har en helt speciel betydning for Christianshavn. 

På de sidste 150 udvendige trappetrin vil du - så langt øjet rækker - opleve byens bedste udsigt over København fra 86 meters højde. Vi glæder os til at byde dig velkommen. 

Welcome to a unique experience

Since the inauguration of the tower in 1752, it has been extremely popular to walk the 400 steps up to the top, where the Savior on his globe triumphantly overlooks the Queen's Copenhagen.

The Church of Our Savior's iconic tower contains six large bells which are part of the church's fantastic chime with as many as 48 bells. A chime that has a very special meaning for Christianshavn.

On the last 150 external steps, you will - as far as the eye can see - experience the best view in Copenhagen from a height of 86 meters with an overview over the city and even Sweden.

We are looking forward to welcoming you.

Vil du se flere events?

Tilmeld dig her og modtag en række udvalgte events direkte i din indbakke