WORKSHOP - NATURENS DATTER / THE DAUGHTER OF NATURE - 13 November 2021

Jemtelandsgade 3, 2300 København
13 nov 2021 kl. 10:00 - 12:30
Billetter DKK 80,00 - DKK 250,00
Billetter DKK 80,00 - DKK 250,00

NATURENS DATTER / DAUGHTER OF NATURE(This workshop can also be held in English to accommodate our non-Danish speaking guests) ENGLISH BELOW


WORKSHOP OG RETREAT:

I Amazonas Regnskov dækker betegnelsen ”Mor” over mange elementer: Planter og træer, moderen der bærer og føder os, moderen under vandet samt den jord vi træder på. Denne smukke jord er vores grobund for eksistens med dens smukke landskaber, frodige natur og naturlige elementer. 

 Idag har vi igen fokus på at forbinde mennesket til jorden omkring liv, næring og healing, hvor mennesket kan mærke naturens rytmer der hjælper os alle til at mærke roen, balancen og glæden.  

I dette hjerterum for kvinder med og uden børn, skaber vi samhørighed, med hinanden og naturen igennem: 

- historiefortælling

- meditation

- bevægelse

- lyd

- kreative elementer

ved også at tage dig med til Amazonas Regnskov.
Afholdes af Julie og Maria:


Julie Sichlau er certificeret yogalærer og indehaver af Art of Heart Yoga Studio i Dragør, hvor hun bor med sin familie.  Julie er jordnær, moderlig og omsorgsfuld i hendes tilgang om det er i yogaen, meditationen eller ritualerne omkring de naturlige elementer. 


Maria Wiese bor også i Amazonas Regnskov siden 2015, hvor hun startede med at arbejde i et oprindelige folk program. Hun er grundlægger af og kunstner i projektet Runapa Kawsana Allpan. Maria har rejst og arbejdet på mere end 12 floder og skabt relationer og venskaber på tværs af samfund og oprindelige folk grupper i regnskoven.

Sammen tager de dig med på en fantastisk rejse ind i skoven og ind i din kerne.Tidligere deltagere siger:

“ Er stadig så fyldt med inspiration og kærlighed efter vores fantastiske workshop igår. Imponerende hvor mange ting I når at komme ud med til os alle, følte slet ikke at der var gået flere timer, både min datter og jeg var ærgerlige over, at hun ikke kunne være med.

Monica

" At opleve workshoppen med Maria og Julie var spændende, fordi den forbinder vores krop og sind med naturen. Jeg kommer fra Galapagos øerne, og at få chancen til at opleve et event som denne i København er helt unikt. “ 

Daniela


Praktiske info

Kom alene eller med din veninde/mor/barn og lad os forkæle og hygge med jer i et meningsfyldt fællesskab.

Workshop lørdag d. 13. november 2021 kl. 10-12:30

Varighed af workshop: 150 min. 

For kvinder i alle aldre og børn/teenagere, afholdes på dansk og engelsk ved ønske.

   Billetpris: 

   Voksen: 250 kr.

   Reduceret (pensionist/arbejdssøgende) 175 kr.

   Barn: 80 kr.    Billetprisen er inkl. Snack, drikkevarer samt egen blomster parfume til at tage med hjem.

   Beløbet støtter direkte kunst og uddannelsesprojekt RUNAPA KAWSANA ALLPAN, Verden Vi Lever I, som arbejder i både Peru og Danmark. 


   Workshoppen afholdelse i forbindelse med udstillingen ”AMAR’ZONIA Verden Vi Lever I – fra frustration til handling” der var præsenteret i Kvarterhuset Amagerbro aug-sep 2021.


   Projektet er en del af et større kunstnerisk uddannelsesprojekt mellem Amazonas regnskov og Danmark ”RUNAPA KAWSANA ALLPAN - Verden vi lever i”, hvis mission er at styrke mennesket i sin identitet og bevare biodiversiteten ved udvikling af udstillinger/workshops/ læringsspil i Peru og Danmark.

   For flere info:  www.theworldwelivein.net 

   ENGLISH:

   In the Amazon Rainforest, the term "Mother" covers many elements: Plants and trees, the mother who carries and gives birth to us, the mother of all species and the soil we tread on.

   This beautiful soil is our breeding ground for existence with its beautiful landscapes, lush nature and natural elements.

   Life away from nature may mean that the down-to-earth connection must be re-established to have our full attention. Today we focus on connecting the human being to the earth around life, nourishment and healing, where all humans can feel the rhythms of nature that help us all to feel calm, in balance and joyful.

   Women have gathered since the beginning of time in many cultures, to share, create and marvel.

   In this workshop for women, girls and boys, we create cohesion, with each other and through nature: the elements, the rituals, the stories, the creativity, the meditation and the silence by also taking you to the Amazon Rainforest.


   Hosted by Julie and Maria:

   Julie Sichlau is a certified yoga teacher and owner of Art of Heart Yoga Studio in Dragør. Here she lives with her family. Julie is down to earth, motherly and caring in her approach whether it is related to yoga, meditation or the rituals around the natural elements.

   Maria Wiese also lives in the Amazon Rainforest, where she started working in an indigenous folk program. She is the founder and artist of the project Runapa Kawsana Allpan. Maria has travelled on more than 12 rivers and created relationships and friendships across communities and indigenous peoples groups in the Amazon rainforest.

   Together they will take you on a fantastic journey into the forest and into your core.

   Come with your friend / mother / daughter / son and let us have a joyful workshop in a meaningful community.

   Workshop Sunday 13 November 2021 at 10am-12:30pm


   Duration of workshop: 150 min.

   max. 17 people - of all ages, held in Danish and English on request.

   Ticket price: 

   Adult  DK 250

   Reduced price (senior) DK 175 

   Child DK 80

   The ticket price is incl. Snack, drinks and your own floral perfume to take home.

   The amount directly supports the art and educational project RUNAPA KAWSANA ALLPAN, The World We Live In, which works in both Peru and Denmark.
   The workshop is held in connection with the exhibition "AMAR 'ZONIA The World We Live In - from frustration to action" which was presented at the Cultural House Kvarterhuset aug-sep. 2021. 

   The project is part of a larger artistic education project between the Amazon rainforest and Denmark "RUNAPA KAWSANA ALLPAN - The world we live in", whose mission is to strengthen man in his identity and preserve biodiversity by developing exhibitions / workshops / learning games in Peru and Denmark.

   Fore more info: www.theworldwelivein.net

   Of course, we adhere to all the current guidelines regarding Covid


   Previous participants: 

   “Still so full of inspiration and love after our amazing workshop yesterday. Impressive how many things you manage to bring out to all of us, did not feel at all that several hours had passed, both my daughter and I were annoyed that she could not join. "

   Monica

   "Experiencing the workshop with Maria and Julie was exciting because it connects our body and mind with nature. I come from the Galapagos Islands, and having the chance to experience an event like this in Copenhagen is completely unique."

   Daniela

   Kunstner, formidler og grundllægger af kunst og uddannelsesprojektet fra Amazonas Regnskov RUNAPA KAWSANA ALLPAN - Verden Vi Lever I

   Vil du se flere events?

   Tilmeld dig her og modtag en række udvalgte events direkte i din indbakke