Workshop om Blindspots (København)

16 jan 2019 kl. 15:00 - 18:00

Mogens Dahl Koncertsal, Snorresgade 22, 2300 København

Med Lasse Zäll, grundlægger af lederuddannelsen Stifinderprogrammet

Det er langt fra let at føre alle gode intentioner ud i livet. Ofte står skjulte tankemønstre - dem vi kalder blindspots - i vejen for forandring og for, at du kan bruge dit fulde potentiale. Derfor er arbejdet med blindspots en af de mest effektfulde metoder på Stifinderprogrammet, og denne eftermiddag får du mulighed for selv at arbejde med at finde de blindspots, der står i vejen for, at du kan gennemføre reel og varig forandring på dit job og privat. 

Man stirrer sig ofte blind på det, der er lige for næsen af en, og netop derfor er arbejdet med blindspots et yderst effektfuld Stifinderværktøj, som fører til stor selvindsigt og oftest forandring til følge. Når du får dine blindspots frem i lyset, kan du eliminere dem eller mindske den indflydelse, de har på dig i dit job, i familielivet og i dit personlige liv. 

Hvad får du med dig?
På denne workshop introduceres du til teorier og tanker af professor Robert Kegan, Harvard University. Han er ekspert i fænomenet “identitetsdannelse og immunitet mod forandring”. Det er professor Kegans teorier og metoder til at arbejde med blindspots, skjulte overbevisninger og immunitet mod forandringer, du kommer til at afprøve i løbet af denne eftermiddag.

Kom med og få indsigt i de skjulte tankemønstre, som står i vejen for forandring, udvikling og for, at du som leder eller ekspert bruger dit fulde potentiale. Vi ser også på de resultater, man kan opnå, når blindspots elimineres - og en leder, en specialist, et team eller en hel organisation finder de ressourcer, som tidligere var skjult af individuelle eller kollektive blindspots. 

Der er begrænset antal pladser til denne workshop. Workshoppen er for alle interesserede.

Billet

Salg lukket