Workshop om FN’s 17 verdens mål for bæredygtig udvikling

17 mar 2018 kl. 10:00 - 16:30

Aftenskolen Lysglimt, Skolevej 1, 4600 Køge


Indfrielse af de globale mål i dit og mit lokalsamfund

Klimaforandringer og presset på klodens ressourcer er vor tids største udfordring. Vi kender til det fra de tilbagevendende nyheder om smeltende gletsjere, skovbrande og klimaflygtning. På mange måder nogle dystre fremtidsudsiger. Synes vi livet er fantastiks er de en anledning til at vende skuden og skabe en bedre fremtid for os selv, vores børn og børnebørn.

FN’s bæredygtighedsmål for 2030 har titlen Transforming Our World. For os der forbruger mange ressourcer og forurener den natur vi er fuldstændig afhængig af, er det en opfordring til at ændre vores måde at leve, forbruge og producere på. Opgaven er at omstille til livsformer der understøtter bæredygtig udvikling - lokalt og globalt. Glokalisering handler om at vende FN’s top-down besluttede verdensmål til lokale udviklingsmuligheder, så det opleves meningsfuldt og relevant at gennemføre verdensmålene på lokalt niveau.

Workshoppens formål: Arbejde med hvordan lokalsamfund, virksomheder og kommuner kan implementerer de 17 verdensmål, så de tilpasses den bio-kulturelle egenart. Identificere handlinger og løsninger til hvordan verdensmålene kan gennemføres på måder hvor borgerene oplever det meningsfuldt og relevant at gennemføre verdensmålene på lokalt niveau.

Indhold: Kendskab til verdensmålene. Prioritere dem i forhold til den lokale kontekst. Kortlægge stærke og svage links. Afdække politikker, projekter og ressourcer der kan understøtte de stærke links og udvikle strategier der kan styrke de svage links. Få inspiration til de næste skridt.

Form: Korte oplæg og en variation af samtaleprocesser og spørgsmål der engagerer deltagerne i en proces, hvor de top-down besluttede verdensmål vendes til lokale udviklingsmuligheder.

Målgrupper: Lokalsamfund, virksomheder og kommuner. Højskoler og uddannelsesinstitutioner. Højskoler og deres opland; landsbyklynger, foreninger, virksomheder, landbrug m.fl.

Interesseret: Kontakt Ditlev Nissen for en snak om hvordan workshoppen kan tilpasses til jeres lokale forhold.

Hold 8010

OBS! Holdnummer og navn skal oplyses ved betaling

Billet

Salg lukket