Workshop Taichi og Qi Gong

04 mar 2016 kl. 18:00 - 06 mar 2016 kl. 17:00

Gladsaxe Sportahal, Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg Gladsaxe

Workshop i Tai Chi og Qi Gong med Torben Bremann 4. - 6. marts 2016

Fredag

18.00 - 21.00

Lørdag / søndag

10.00 - 17.00

Sted:

Gladsaxe Sportshal

Pris: Hele workshoppen

1350,-

Pr. blok:

400,-

Ved mere end én blok:

350,- (pr. blok)

Workshoppen er delt op i blokke, som hver er på 3 timer. Hver blok har sit specielle fokusområde, og det vil derfor være muligt netop at tilmelde sig det man specielt har ønske om at arbejde med. For dem der ønsker at deltage i hele workshoppen med alle blokke er der en reduceret pris.

PROGRAM:
Fredag 18.00. - 21.00:
Taijiform - master Sam Tam's Form
Der vil undervist i Sam Tam's 37 shortform som i sin oprindelige form stammer fra Yang Ban Hou. De grundlæggende principper vil blive gennemgået og der undervises fra begyndelsen af formen, så alle kan være med. Undervisningen vil tage hensyn til de tilmeldtes niveau, så alle uanset erfaring, vil få et udbytte med hjem.

Lørdag 10.00 - 13.00.
Vifteform
Efter nogle grundlæggende opvarmningsøvelser med viften, vil der blive undervist i vifteformen fra begyndelsen - dvs., at nye har en god mulighed for at deltage. Afhængig af deltager sammensætning, vil der senere blive delt op i små grupper, så alle vil blive undervist præcist på det niveau de er.
Master Sam Tam's form vifteform er en fantastisk form, der udover Taiji, har elementer fra Baqua og Xingyi, og indeholder bevægelser fra sværd-, sabel og stokformen.
Vifteformen udvikler god fleksibilitet, evnen til at fokusere energien, og udløsning af relaxed force, m.m.

Lørdag 14.00. - 17.00.
Pushhands
(partnerøvelser, sensitive hands)
Overskriften endnu en gang sensitivity, awareness og yielding. At få kroppen til at fungerer som en enhed, og krop og sind til at fungere som en integreret helhed.
Jeg vil inddrage øvelser - solo og partnerøvelser - fra flere af mine forskellige lærere og mentorer gennem tiden (Peter Ralston, Sam Tam, Yek Sing Ong, Shen Shen Yuan, Wu m.fl. Hovedfokus vil være på yielding og sensitivity.
Vi vil gradvist bevæge os over i det mere "frie" - og væk fra de fastlåste positioner - og både yielding og releasing af fajing vil være i fokus. Vi vil arbejde med "no force", at bruge mindst mulig muskelkraft med maksimum effekt. Finde styrken i det afspændte og anvende det i praksis. Erfare hvordan en afspændt og integreret krop rummer et uanet potentiale og styrke. Vi vil ligeledes arbejde med enkelte takedowns for dem der har niveauet til det.
Blokken er bestemt ikke udelukkende for dem der interesserer sig for det selvforsvarsmæssige aspekt (martial art) af taiji - det handler i lige så høj grad om at lære at overføre de grundlæggende principper og den bagvedliggende filosofi til hverdagen, hvor vi konstant udsættes for udefrakommende påvirkninger. At forblive rolige, centrerede og afspændte, selv under stressfyldte påvirkninger (civil art).

Søndag 10.00. - 13.00.
Pushhands
(partnerøvelser, sensitive hands)
På denne blok vil vi i særlig grad have fokus på Sam Tam's basic pushhandsøvelser og derfra bevæge os over til at arbejde med at "bounce" - release indre styrke. En "must have" blok for alle der vil snuse lidt til master Sam Tam´s uovertrufne system indenfor pushhands.

Søndag 14.00. - 17.00.
Sværdform
Efter lidt fælles opvarmningsøvelser med sværdet deles deltagerne op i grupper alt efter niveau. Dvs., at der bådeundervises fra scratch, men at også hele sværdformen gennemgås og repeteres for de deltagerne der tidligere har været den igennem. Udover selve sværdformen, vil vi bruge lidt tid på partnerøvelse med sværdet. Alle kan deltage og have glæde af formen - begynder som øvet.

Underviser: Torben Bremann

Billet

Salg lukket

Billet

Salg lukket

Billet

Salg lukket