Workshop til lærere: Fonetiske metoder - kreative og effektive

03 nov 2020 kl. 12:00 - 13:30

I sprogundervisningen bliver fonetik ofte behandlet som det forsømte barn. Mange tyskundervisere er bevidste om betydningen af en god udtale og en korrekt intonation hos deres elever, men det er ofte sværere, end man tror, at implementere fonetikken i undervisningen. Lærebøgerne er ikke altid en hjælp i forbindelse med formidlingen. For det meste indeholder de en lille fonetikopgave – nævnt som en sidebemærkning eller uafhængig af alt andet. Men fonetik er en del af det almindelige sprogarbejde, teksterne og samtalerne.

Det kræver ingen stor indsats og kun en smule baggrundsviden at implementere intonation og artikulation på en god måde i fremmedsprogsundervisningen.

Dette er en del af vores workshop sammen med kropslige metoder, generelle taleøvelser og sjove lege.
Udvekslingen med andre tyskundervisere giver os desuden en masse viden om og forklaringsværktøjer til brug i forbindelse med artikulation.

Foredragsholder:

Claudia Böschel
© Claudia Böschel

Claudia Böschel (M.A.) er uafhængig foredragsholder og forfatter inden for områderne tysk som andet- og fremmedsprog samt sport. Hun beskæftiger sig både med undervisning samt uddannelse og videreuddannelse af undervisere, og hun har en stor passion for didaktik  og nye metoder og materialer. Hun har udviklet programmer som f.eks. ”Sprog i bevægelse”. Via sit arbejde inden for alzheimerforskning har hun beskæftiget sig intensivt med processerne i den menneskelige hjerne.   

Du kan få mere at vide om hende på www.claudia-boeschel.de

Videreuddannelsestilbuddet er gratis, foregår online og på tysk og henvender sig til tyskundervisere på alle undervisningsinstitutioner.

Goethe-Instituttet er Tysklands kulturinstitut i udlandet. 

Vi fremmer kendskabet til det tyske sprog og plejer internationalt kulturelt samarbejde. Vi formidler et omfattende tysklandsbillede ved hjælp af information om det kulturelle, samfundsmæssige og politiske liv.

Goethe-Institut Dänemark gennemfører, oftest i samarbejde med danske partnere, kulturprogrammer inden for alle områder (film, litteratur, teater, musik, bildende kunst, videnskab og aktuelle emner). Gennem vores arrangementer i København og i hele landet formidler vi aktuelle emner og tendenser inden for kultur og samfund til den danske offentlighed. Vi støtter idéen om et aktivt kulturelt naboskab som partner i en bilateral og europæisk kulturudveksling.

Sprogafdelingen tilbyder et bredt udvalg af videreuddannelsestilbud for tysklærere og sprogpolitiske aktiviteter i tæt samarbejde med danske tysklærerforeninger. Vores servicetilbud omfatter reklame-, marketing- og undervisningsmateriale inden for området tysk som fremmedsprog i Danmark. Sprogkurser og eksamensforberedende kurser tilbydes på to sproginstitutter i København og Århus i samarbejde med Goethe-Institut. Samtlige eksaminer, som er internationalt anerkendte, kan aflægges på Goethe-Institut Dänemark.

Goethe-Instituttets bibliotek formidler information om aktuelle aspekter af det kulturelle, sociale og politiske liv i Tyskland. Tilbuddet omfatter print- og audiovisuelle medier. Dertil hører også undervisningsmateriale til at lære tysk og dagblade, ugeaviser og tidsskrifter. Bibliotekets medier kan via hjemmesiden bibliotek.dk bestilles til offentlige biblioteker i hele Danmark. I bibliotekets base kan man søge på alle materialer i hele biblioteket såvel som digitale ressourcer. Det digitale bibliotek ONLEIHE giver mulighed for at udlåne digitale medier som e-bøger, e-lydbøger eller e-tidsskrifter for et bestemt tidsrum ved at downloade titlerne.