Workshop til lærere: Sprog i bevægelse

05 nov 2020 kl. 12:00 - 14:30

Videreuddannelse: Sprog i bevægelse

Den moderne hjerneforskning viser kompleksiteten af de menneskelige processer, der foregår i hjernen. Ifølge forskningen er det ikke til at komme uden om at sætte sproget i bevægelse. Der findes endda studier, der viser, at hjernen har den største ydeevne ved en puls på 100. Det betyder dog ikke, at tyskundervisningen skal flyttes til gymnastiksalen,

for der er endnu et interessant faktum: Pulsen skal svinge mellem at stige og falde – det vil sige, at man også kan nøjes med mindre, pladsbesparende bevægelsesøer for at opnå en bæredygtig og stemningsfuld undervisning.

På dette seminar lærer du om effektive bevægelsesserier, som er gode at kombinere med indlæringen af sprog, og som egner sig til at løsne op, udvikle hukommelsen og blive gentaget. Samtidig tilbydes du en omfattende baggrundsviden om emnet læring i bevægelse. Glæd dig til et energifyldt, praksisorienteret og informativt seminar.

Foredragsholder:

Claudia Böschel
© Claudia Böschel

Claudia Böschel (M.A.) er uafhængig foredragsholder og forfatter inden for områderne tysk som andet- og fremmedsprog samt sport. Hun beskæftiger sig både med undervisning samt uddannelse og videreuddannelse af undervisere, og hun har en stor passion for didaktik og nye metoder og materialer. Hun har udviklet programmer som f.eks. ”Sprog i bevægelse”. Via sit arbejde inden for alzheimerforskning har hun beskæftiget sig intensivt med processerne i den menneskelige hjerne.
Du kan få mere at vide om hende på www.claudia-boeschel.de

Videreuddannelsestilbuddet er gratis, foregår online og på tysk og henvender sig til tyskundervisere på alle undervisningsinstitutioner.

Goethe-Instituttet er Tysklands kulturinstitut i udlandet. 

Vi fremmer kendskabet til det tyske sprog og plejer internationalt kulturelt samarbejde. Vi formidler et omfattende tysklandsbillede ved hjælp af information om det kulturelle, samfundsmæssige og politiske liv.

Goethe-Institut Dänemark gennemfører, oftest i samarbejde med danske partnere, kulturprogrammer inden for alle områder (film, litteratur, teater, musik, bildende kunst, videnskab og aktuelle emner). Gennem vores arrangementer i København og i hele landet formidler vi aktuelle emner og tendenser inden for kultur og samfund til den danske offentlighed. Vi støtter idéen om et aktivt kulturelt naboskab som partner i en bilateral og europæisk kulturudveksling.

Sprogafdelingen tilbyder et bredt udvalg af videreuddannelsestilbud for tysklærere og sprogpolitiske aktiviteter i tæt samarbejde med danske tysklærerforeninger. Vores servicetilbud omfatter reklame-, marketing- og undervisningsmateriale inden for området tysk som fremmedsprog i Danmark. Sprogkurser og eksamensforberedende kurser tilbydes på to sproginstitutter i København og Århus i samarbejde med Goethe-Institut. Samtlige eksaminer, som er internationalt anerkendte, kan aflægges på Goethe-Institut Dänemark.

Goethe-Instituttets bibliotek formidler information om aktuelle aspekter af det kulturelle, sociale og politiske liv i Tyskland. Tilbuddet omfatter print- og audiovisuelle medier. Dertil hører også undervisningsmateriale til at lære tysk og dagblade, ugeaviser og tidsskrifter. Bibliotekets medier kan via hjemmesiden bibliotek.dk bestilles til offentlige biblioteker i hele Danmark. I bibliotekets base kan man søge på alle materialer i hele biblioteket såvel som digitale ressourcer. Det digitale bibliotek ONLEIHE giver mulighed for at udlåne digitale medier som e-bøger, e-lydbøger eller e-tidsskrifter for et bestemt tidsrum ved at downloade titlerne.