Altaner i byen - forbedret livskvalitet eller asocialt fremmedlegeme?

May 09 2018 15:00 - 18:00

Grundejernes Investeringsfond, Ny Kongensgade 15, 1472 København

Seminar om altaner og hvordan de påvirker den måde, vi bor på og forholdet til vores naboer.

Seminar on balconies and how they affect the way we are living our everyday life in relation to our neighbors.


Med sloganer som ”Mit livs altan” er altaner blevet en del af fortællingen om det gode liv i byen. Få årtier efter at byboerne fik grønne gårdrenoveringer og Brokvarterernes byfornyelse, skyder altaner frem som parasitter på historiske ejendomme og er fast inventar i nye boligområder som Ørestad og Nordhavn.

Mens danskerne og især københavnerne efterspørger altaner, mangler vi stadig en kultur for altaner på æstetisk såvel som socialt og kulturelt niveau.

København og Frederiksberg arbejder på lovgivning omkring opsætning af altaner. Men hvordan påvirker altaner hverdagslivet ift. vores lejlighed, vores naboer, kvarteret og byen som helhed? Hvordan forandrer altaner facader, byrum og fællesskabet, når man bare kan blive siddende på sin private altan?
Er ‘forstadsliggørelsen’ af byen med altanen som terrasse og byejendomme forvandlet til parcelhuse i højden en saliggørelse for byen og naboskabet?

Efter seminaret kan du pleje netværk og nyde et glas i GI’s smukke gårdhave inden Kristi Himmelfartsferien.

Standardbillet

Not Available