Crowd-sourcing af viden om naturen - Citizen Science og Community Based Monitoring

Nov 02 2017 18:00 - 20:30
Tickets Free - DKK 100.00
Tickets Free - DKK 100.00

En aften om både Citizen Science (overvågning med et forskningsformål) og Community-Based Monitoring (overvågning med et lokalt forvaltningsformål).

Citizen Science kaldes også borgervidenskab. Det er forskningsprojekter, som inddrager almindelige borgere i indsamlingen af observationer/data. Borgerne bidrager til videnskaben med deres observationer/data, som bearbejdes af forskere. Således kan forskerne få meget større datamængder til rådighed, end hvis de ikke fik hjælp fra frivillige, interesserede borgere.

Community-Based Monitoring er inddragelse af borgere i indsamling af observationer/data, ofte baseret på lokale behov for viden om naturens ressourcer, som man lever af (dyr, fisk, planter m.m.), eller forvaltning af et naturområde.

Arrangementet vil inkludere oplæg relateret til Citizen Science i Danmark og Community-Based Monitoring i et internationalt perspektiv. Oplæggene vil, ud over en kort præsentation af initiativet og dets formål og aktiviteter, bl a fokusere på:

 • Hvordan sikres lokalt engagement og levedygtighed af initiativet?
 • Hvordan anvendes informationerne i forskningsøjemed / forvaltning?
 • Talere:

  • Michael Køie Poulsen, Senior konsulent NORDECO , om erfaringer med Community Based Monitoring med eksempler fra Filippinerne, Tanzania og Grønland .
  • Mia Lindegaard Pedersen, Naturvejleder Statens Naturhistoriske Museum, om Citizen Science projektet Myrejagten.
  • Andreas Kelager, Projektleder Statens Naturhistoriske Museum, om Citizen Science projektet DNA & liv.
  • Dennis Lisbjerg, DTU Aqua & DZS om skildpadde monitering som Citizen Science projekt bland turister i Rødehavet

  Er du allerede medlem kan du tage en gæst med gratis

  Du kan også tegne medlemskab (for hele 2018) og så med det samme få en gæst med (book 1 billet)

  Event ended

  Crowd-sourcing af viden om naturen - Citizen Science og Community Based Monitoring

  View details
  Want more events?

  Sign up here to get a curated event selection right into your mailbox