Det sensitive barns trivsel

Nov 02 2017 19:00 - 21:30

Borgerhuset, Ahlefeldtsgade 15 - 17, 5900 Rudkøbing


Antallet af børn, der viser tegn på stress er stigende, og det er vigtigt at sætte ind overfor. Det gælder alle børn. Men sensitive børn er i særlig grad udsatte for at udvikle stress. Hos det sensitive barn er nervesystemet mere fintfølende. Barnet registrerer og indoptager flere indtryk og stemninger, og det bearbejder indtrykkene mere nuanceret og mere detaljeret. Barnet har mere at forholde sig til end flertallet. Det betyder, at det sensitive barn er mere disponeret for at føle sig overstimuleret og stresset, fordi der ganske enkelt skal mindre til, før det sker. Der hører mange særdeles positive egenskaber med til at være sensitiv, når man forstår at forebygge og håndtere overstimulering og stress.Kom og få en grundig forståelse for, hvad det vil sige at være et sensitivt barn. Du får konkrete råd og værktøjer til, hvordan du kan skabe de bedste betingelser for det sensitive barns trivsel i dagligdagen. Foredraget henvender sig til fagpersoner og til forældre til sensitive børn samt til sensitive voksne, der øn

Susanne Møberg har kursus- og foredragsvirksomhed med fokus på personlig udvikling. Hun er oprindeligt uddannet pædagog med særlig interesse for psykologien. Har bl.a. været ansat på Psykiatrisk Børnehospital i Århus samt inden for voksenpsykiatrien. Har egen virksomhed siden 1993. Er uddannet coach samt instruktør i mindfulness. Desuden er Susanne Møberg forfatter til 12 bøger, hvoraf langt de fleste er omkring sensitiviteten.

Mange siger " det var som at høre om mit liv".

Der vil i pausen være mulighed for

køb af kaffe/te, vand og kage.

Kontaktperson:

Annethe Rasmussen: 40208025

Billet

Not Available