Dyrevandringer

Nov 01 2018 17:00 - 19:30

Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø


1. november 2018 kl. 17.00-19.30
På Statens Naturhistoriske Museum / Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø

Alle er velkomne til arrangementet, der er gratis for Dansk Zoologisk Selskabs medlemmer inkl. en gæst og koster 75 kr. for ikke-medlemmer. Du tilmelder dig via Billetto. Det er muligt at melde sig ind i foreningen (100 kr. for 2018) ved arrangementet og dermed komme gratis ind og tage en gæst med.

Program

17.00: Mingling og snacks

17.15: Velkommen og DZS introduktion 
Om migration globalt, Afrika pattedyr og DZS skildpaddeprojekt.
v. Dennis Lisbjerg, DTU Aqua (formand for DZS bestyrelse)
og Elmer Topp-Jørgensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet (DZS bestyrelse)

17.30: Julie van der Hoop, Aarhus Universitet: North Atlantic right whales
North Atlantic right whales are a critically endangered species, often migrating from Florida, USA, to the Gulf of St. Lawrence, Canada, through some of the most industrialized waters in the world’s oceans. Recent shifts in the species distribution have been detected visually and acoustically. Why, and how has this affected the population’s protection and likelihood of survival?

18:00: Eva Garde, Grønlands Naturinstitut: Hvalros i Nordvandet
Hvalrosser i området omkring Nordvandet i Nordvestgrønland vandrer mellem vinteropholdssteder i Nordgrønland og sommeropholdssteder i Nordøst Canada. Nye studier fra 2017-18 har ud fra data fra satellitmærkede hvalrosser kortlagt deres årlige vandringer og dykkeadfærd i dette højarktiske område. Her fortælles om de nye resultater og gives et bud på hvalrossernes fremtidige muligheder i et område præget af forandringer. Der vises desuden en lille film om, hvordan hvalrosser bliver mærket med satellitsender. 

18.30: Pause

18:45: Mikkel Willemoes, Københavns Universitet: Fugle
Her fortælles om nogle af de danske fuglearter, som overvintrer i Afrika syd for Sahara, hvilke habitater de i høj grad benytter, hvordan forholdene i vinterkvarteret har betydning for ynglesuccessen og truslerne mod disse arter.

19.15: Afrunding og debat
Betydningen af fredede områder og spredningsmuligheder (connectivity).

19.30 Slut

Billet

DKK 75.00


Medlem eller gæst

Free

Medlemskab (2018) + gæst

DKK 100.00