Foredrag: Blomsterpiger, møllere og fiskere. Københavns Kommune og fæstningsterrænnet i årene efter 1870

Oct 01 2020 15:30 - 17:00

I 1870 købte Københavns kommune byens tidligere fæstningsterræn af staten. Der var mange, der havde interesser i området. For efter voldenes fald anvendte en lang række borgere byens volde og grave til et væld af civile erhvervsformål. Kommunen fortsatte derfor med at give diverse tilladelser til brug af det store nyerhvervede areal, som staten tidligere havde gjort det. Men i 1872 blev bebyggelsesplanen for voldterrænet godkendt. Nu kunne en kapitalisering af kommunens dyre køb begynde ved salg af byggegrunde. En ny epoke i byens udvikling tog sin begyndelse. Eftermiddagens foredragsholder er forfatter og historiker Bjørn Westerbeek Dahl.

Bliver foredraget udsolgt, flyttes det til et større lokale, hvis der er mange tilmeldinger på ventelisten.

Københavns Stadsarkiv er et byarkiv. Arkivet indsamler arkivmateriale fra København og formidler historier om byen, dens indbyggere og dens udvikling.