Event ended

Hvad er meningen med Velfærdsstaten? Lasse Horne Kjældsgaard tager fat i de oprindelige visioner