Event ended

Hvis krigen kommer… virker telefonen så? Foredrag med Sanne Aagaard Jensen