Islamisering af Vesten?

Sep 21 2017 20:00 - 22:00

VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København


Den nylige populistiske bølge i den vestlige politik har efterladt mange mennesker bange for den intolerance og vold, som den kan inspirere til. Argumenterne i den islamofobiske retorik er ofte relateret til mistillid med henvisninger til en igangværende islamisering af Vesten.

Muslimer stigmatiseres og diskrimineres i mange vestlige samfund, herunder Danmark. Nogle gange resulterende i hadforbrydelser med skade på ejendom og mennesker som følge heraf. Selvom der nogle gange opstår problemer i mødet mellem muslimer og omgivende samfund, føler de fleste muslimer, at nogle få handlinger bliver til incitament til had mod dem alle.

I anledning af den europæiske dag mod islamofobi og fremmedhad vil Center for dansk-muslimske relationer med samarbejdspartnere invitere dig til en aften med fokus på islamiseringsbegrebet i en islamofobisk kontekst.

En endnu ikke offentliggjort dansk influencer vil tale om den danske situation, og den utrættelige menneskerettighedsaktivist fra Paris - Yasser Laouti - vil sammenligne Danmark med Frankrig. Veysel Filiz er tidligere diplomat og vil være med os fra Bruxelles for at fortælle os om det europæiske perspektiv. Og forhåbentlig, vil en fremstående dansk politiker også deltage i aftenen og dele sine tanker om emnet.

Eventet er både på dansk og engelsk.The recent right-wing surge in Western politics has left many people afraid of the intolerance and violence it can inspire. The arguments used in Islamophobic rhetoric are often related to mistrust with references to an ongoing Islamization of the West.

Muslims are stigmatized and discriminated in most Western societies, including Denmark. Sometimes resulting in hate crimes with damage to property and people as a result. Even though issues can arise in the encounter between Muslims and surrounding society, many Muslims feel that the actions of a few are turned into incitement and hate towards them all.

As part of the European day against Islamophobia and Xenophobia, Center for Danish Muslim Relations with partners would like to invite you to an evening focusing on the concept of Islamization in an Islamophobic context.

A yet to be announced Danish influencer will talk about the Danish situation and the tireless human rights activist from Paris - Yasser Laouti – will compare Denmark to France. Veysel Filiz is a former diplomat that will join us from Bruxelles to share the European perspective with us. And hopefully a famous Danish politician will attend the evening and share her thoughts on the subject.

The event will be in both Danish and English.

Tilmelding

Not Available