MASTERCLASS 1: Dannelse og Verdensmålene

Sep 26 2018 09:00 - 16:00

Chora Connection, Sortedam Dossering, 3D, 3, 2200 København


Tema

Hvordan skaber vi fremtidens skole? Hvordan ruster vi eleverne til en verden med store globale udfordringer og klæder dem på til at kunne være med til at løse dem? Hvordan kan verdensmålene og bæredygtig udvikling tænkes ind i uddannelserne? 

Det er vigtigt at danske børn og unge får viden om FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er vigtigt både for at sikre det danske samfund, men også som led i udviklingen af fremtidens dannelsesbegreb, hvor dannelse omfatter det at kunne bidrage med handlinger og løsninger til fordel for en bæredygtig verden.

Skal FN’s 17 Verdensmål skrives ind i bekendtgørelserne for folkeskolen og de gymnasiale uddannelser og indgå som del af uddannelsernes almendannende forpligtelse? 

Hvad kræves der i forhold til at udfordre og udvikle rammerne – de fysiske såvel som de didaktiske?

Masters

To eksperter (masters) vil præsentere og diskutere deres unikke indfaldsvinkler til temaet. De omfatter teoretiske, praktiske og erfaringsbaserede elementer, samt innovative og nytænkende tiltag.

Jeppe Læssøe
Professor på DPU

Jeppe Læssøe er kandidat i psykologi og Ph.D. i kommunikation. Han har mere end 30 års erfaring med forskning, evaluering og rådgivning i forhold til folkeoplysning, borgerdeltagelse og uddannelse i relation til bæredygtig udvikling.

Han har især arbejdet inden for to forskningsfelter: Dels socio-kulturelle og psykologiske forhold som er af betydning for borgeres og forbrugeres engagement og læring i forskellige problematikker vedrørende bæredygtig udvikling. Dels med forskellige forandringsagenters strategier og pædagogiske praksisser med henblik på at fremme deltagelse, læring og bæredygtig udvikling.

Teoretisk perspektiv og overordnet forståelse af uddannelse i bæredygtig udvikling samt konkrete bud på, hvordan verdensmålene kan anvendes til aktionslæring og udvikling af forandringskompetence.

Mads Strarup
Vicerektor på Københavns åbne Gymnasiumcand.scient.soc. i Socialvidenskab og Filosofi

Vicerektor på Københavns åbne Gymnasium og forfatter til ny/kommende bog: ”I frontløbernes fodspor - et visionsskrift om dannelse og bæredygtighed”. Konkrete cases fra undervisningssektoren, hvor forskellige uddannelsesinstitutioner har gjort bæredygtighed til et dannelsesprojekt og formået at skabe produktive rammer for at udvikle elevernes omverdensforståelse.

Facilitatorer

Karen Blincoe
Direktør, Chora Connection

Helene Bjerre Nielsen
Konsulent, SYTTEN og Chora Connection

Deltagere

Ledere, mellemledere, lærere fra folkeskoler, gymnasier og professionshøjskoler, embedsmænd fra kommunale skoleforvaltninger

Format/proces

Forberedelse til dagen: gennemlæsning af tilsendt materiale, kortlægning af egen problemstilling/behov.

Oplæg, diskussion, sparring med master, bearbejdning af problemstillinger/ udfordringer samt erfaringsudveksling og idégenerering i mindre grupper (max. 9 i hver) med facilitator.

Opfølgning med infomateriale, links, netværk mv.

Outcome/Effekt 

Praktiske værktøjer/cases til afprøvning og implementering, netværk med sparring og feedback – mulighed for opfølgning.

Læs mere på: choraconnection.dk

Heldags masterclass

Not Available


Heldags masterclass (NGO/nonprofit rabat)

Not Available

Mads Strarup

Vicerektor på Københavns åbne Gymnasium og forfatter

Jeppe Læssøe

Professor på DPU