MENNESKER, STED OG EN NY IDENTITET FOR CARLSBERG BYEN - BYVANDRING MED COurban

Oct 05 2020 16:30 - 18:30

ENGLISH BELOW

Udforsk den nye udvikling af Carlsberg Byen med designkollektivet COurban i en diskussion om det offentlige rum og bylivet. Explore the new development of Carlsberg Byen with COurban design collective in a discussion about public space and urban life.

Deltag i COurban for en vandretur i den nye byudvikling Carlsberg Byen. Turen fokuserer på bæredygtighed, samfund og grønne områder fra små kvarters parker til store tilpasningsprogrammer til ændring af klimaændringer. Fra Humletorvet går vi gennem ny arkitektur såvel som de historiske Carlsberg-bryggeribygninger. Vi besøger den for nylig åbnede Enghaveparken og afslutter turen ved Metro st. Enghave Plads. COurban er et tværfagligt bydesignfirma, der er specialiseret i værktøjer til at fremme samskabelse og sundhedsfremmende bydesign.

The tour will be in English


PEOPLE, SPACE AND A NEW IDENTITY FOR THE CARLSBERG CITY - CITY WALKING WITH COurban

Explore the new development of Carlsberg Byen with the design collective COurban in a discussion about public space and city life. Explore the new development of Carlsberg Byen with COurban design collective in a discussion about public space and urban life.

Join COurban for a walk in the new urban development Carlsberg Byen. The trip focuses on sustainability, communities and green spaces from small neighborhood parks to large adaptation programs to change climate change. From Humletorvet we go through new architecture as well as the historic Carlsberg brewery buildings. We visit the recently opened Enghaveparken and end the trip at the Metro Station at Enghave Plads. COurban is an interdisciplinary urban design company specializing in tools to promote co-creation and health-promoting urban design.