Milena Penkowa: Vitaminer, mineraler og kosttilskud i et helt nyt lys

Jan 19 2019 10:00 - Jan 20 2019 16:30

Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte


Tidligere tiders opfattelse af vitaminer og mineraler har ændret sig i takt med forskningens fremskridt. Hvor man tidligere doserede med henblik på at undgå en konkret mangeltilstand, bruger mange i dag vitaminer og mineraler i anderledes høje doser for at forebygge konkrete sygdomme og/eller optimere sit helbred og immunsystem mest muligt. Brugt rigtigt, viser forskning at man med de nye doseringer kan afhjælpe visse lidelser og reducere deres fremadskriden. Det er imidlertid afgørende hvordan man fastlægger dosis, indtagelsesform og tidspunkt, ligesom det er væsentligt hvordan de enkelte vitaminer og mineraler kombineres, hvis en specifik effekt skal opnås. Ved dette seminar gennemgås en række af væsentlige videnskabelige undersøgelser, der påviser hvordan og i hvilke mængder vitaminer og mineraler kan anvendes i forbindelse med en række lidelser såsom depression, angst, PTSD, anoreksi/adfærdsforstyrrelser, demens, hudsygdomme, gigt og smerter. Der er også en række eksempler på, at visse vitaminer og mineraler er nødvendige for at man kan få mest mulig gavn af den medicin, som anvendes i forbindelse med stofskiftesygdomme, inflammatoriske lidelser og infektioner. Kosttilskud er i dag mange ting, men de mest virksomme har for længst været underkastet videnskabelige placebo-kontrollerede tests på niveau med lægemidler og vitaminer. Det har resulteret i en hel række af kosttilskud, der bevisligt kan bedre en række tilstande. Eksempelvis viser forskning, at hyben kan mindske ledsmerter bedre end Panodil og lavendel virker lige så godt som sovepiller og benzodiazepiner - hvis altså man ved hvordan det tages, hvor meget og hvornår. Der er talrige andre eksempler på kosttilskud, som bevisligt har bedre virkninger end mange af de gængske bevirkningsfremkaldende lægemidler. De fleste vil hellere benytte et naturligt middel i stedet for et syntetisk lægemiddel, der skaber bivirkninger. Det, der afholder de fleste fra at kunne bruge kosttilskuddene så de virker efter hensigten, er som oftest manglende viden om det, der foregår i forskningen. De færreste kan læse videnskabelige artikler, der er skrevet på fagsprog, så kun læger og forskere forstår dem, og det er synd, for dermed går størstedele af befolkningen glip af værdifuld viden. Dette seminar er delt op i 2 dage, hvor den første dag beskæftiger sig med vitaminer og mineraler, mens den anden dag omhandler alle de andre kosttilskud - dvs. alt det, der ikke er vitaminer og mineraler. Fokus lægges på effekten over for en række almene helbredslidelser, som mange danskere døjer med. Formål er at videns dele fra forskningens verden, så deltagerne bliver i stand til at skelne mellem virksomme og tvivlsomme kosttilskud samt opnå viden om hvordan man får mest ud af sine vitaminer, mineraler og kosttilskud. Frokost er inkluderet begge dage.

 

Billet

Not Available