OAFx Kulturel udvikling på Odense Havn

May 10 2018 16:30 - 17:30

Ulys, Gammel Havnekaj 25, Siloøen, 5000 Odense

Kulturklyngen præsenterer de kulturelle og kreative aktører på Odense Havn og deres rolle i byudviklingen

Kulturklyngen er en sammenslutning af kulturproducenter og ildsjæle i Odense. De står vagt om kulturens interesser, og arbejder for at skabe fysisk rum for kultur, kreativitet og iværksætteri i Odense, og særligt på Odense Havn. Kulturklyngen præsenterer de kulturelle og kreative kræfter på Odense havn med særligt afsæt i aktørernes eget forhold til havnen, hvordan de bruger havnens nuværende rum og hvordan de ser deres rolle i byudviklingen på Odense Havn.

Arrangementet er gratis og foregår stående.

Gratis

Not Available