Personlighedstest

Flæsketorvet 68, 1711 København
Feb 15 2019 18:00
Jul 16 2021 20:00

At ansætte nye medarbejdere kan ofte være et meget krævende forløb og derfor er det afgørende, at processen munder ud i det helt rigtige match.

Problemet kan være, at mange ansøgere ikke er bevidste om deres egne stærke og svage sider. Derfor kan de ikke nødvendigvis give et klart svar på arbejdsgiveres spørgsmål om tilgang til opgaveløsning, personlighed, motivation, engagement og konflikthåndtering.

At bruge en personlighedstest ved samtale med potentielle kandidater kan hjælpe til at overkomme udfordringerne og give et hurtigt og præcist indtryk af, hvilken kandidat der er bedst egnet til stillingen.

Enneagramskolen i Danmark - Uddannelse i Enneagrammet. De 9 personligheder, instinkterne, de tre centre, den sociale stil og konflikt håndtering. Enneagramskolen tilbyder personlighedstest til ansættelser, par, personlig udvikling og børn/unge.
Want more events?

Sign up here to get a curated event selection right into your mailbox