Sustainable Eco-creation - Opfølgnings- og fordybelsesdag

Sep 25 2017 10:00 - 19:00

Kursuslokalerne, Solbakkevej 15, 8766 Nørre Snede

Arrangementet er en del af invitationen fra SusCo-konferencen efteråret 2016 og er således en samling for SusCo'ere, konferencedeltagere og andre “nye” der måtte være interesserede i at blive del af et fælles udviklingsrum.

RAMME for dagen

Mandag den 25. september fra kl.10-19.
Vækstcentrets kursuslokale på Solbakkevej 15, Nørre Snede.

1: Vi gør status

Hvor er jeg nu? – Hvor var jeg (i november 2016)? – Hvad er der sket i mellemtiden? – Vi samler op og evaluerer.

2: Korte oplæg

Steen: FN’s verdensmål og virksomhedens strategiske råderum: om ledelse som et etisk og åndeligt anliggende – et vendepunkt.

Michael: Sustainable ECOcreation – en platform til fordybelse, nærvær og forandring: et skifte fra forandringsprocessers lineære opbygning og udvikling, til udviklingsrum hvor mennesker kan arbejde sammen gennem fordybelse, dialog og refleksive læringsprocesser – med henblik på bæredygtighed i liv og ledelse.

3: Et mere åbent punkt med mulighed for at dele hvorledes processerne har arbejdet og uddybet sig siden konferencen november 2016.

4: Opsamling og afslutning – vejen videre?

ØKONOMI

Dagen er struktureret til at hvile i sig selv økonomisk, der vi alle deltager på ’lige fod’. Prisen for det samlede arrangement er 375 kr. incl. moms.
I prisen er lokaleleje, kaffe & te, frokost, aftensmad og lidt snacks hen over eftermiddagen.

Tilmelding og betaling via billetto her på begivenheden.

Kærlig hilsen

Ninni, Astrid, Elsebeth, Michael og Jørn

SusCo Arrangements gruppen

Billet

Not Available