Event ended

Uwaga!!! Wszystkie osoby, począwszy od 12 roku życia, muszą korzystać z maseczki lub przyłbicy podczas trwania Mszy św.

Want more events?

Sign up here to get a curated event selection right into your mailbox