Vor Frelsers Kirkes tårn/The Tower of Our Saviour's Church

Vor Frelsers Kirkes tårn/The Tower of Our Saviour's Church

Tickets from Free

Location

Multiple time slots

30 August 2021 - 31 December 2022

Description

Danish
English
German


Forudgående booking / Prior booking

Vi anbefaler forudgående booking til dit besøg i tårnet på grund af mange besøgende. Ved forudgående booking er du sikret en plads i tårnet til en ønsket tid og undgår dermed også kø.


I travle perioder gør vi også opmærksom på, at tårnpersonalet kan påkræve forudgående booking ved ankomst uden billet. Følgende gør sig gældende alle weekender i hele åbningsperioden fra kl. 11.00 - 16.00.


Due to many visitors, we recommend prior booking when visiting the tower. Also, with prior booking, you can secure a spot in the tower and avoid potential queues due to many visitors. 


Please note that during busy hours our staff can require online booking upon arrival. The following applies all weekends throughout the opening period from 11.00 am. - 16.00 pm.


Åbningstider / Opening hours

Hver dag kl. 9-20 til og med d. 31 december / Every day 9 am - 20 pm until December 31.

Lukket d. 24. og 25. december. Bemærk, at tårnet lukker kl. 15. d. 31 december. / Closed on 24 and 25 December. Please note that the tower closes at 15 pm. on December 31.

Sidste adgang en halv time inden lukketid.


Ved regn, sne eller kraftig blæst lukkes tårnet midlertidigt af sikkerhedsmæssige grunde.  


Vi anbefaler at du møder 5-10 minutter før den bookede tid. Vi forventer at dit besøg varer 30-45 minutter.


Last admission half an hour before the closing time.


At rainfalls, snow or strong winds the tower closes temporarily for safety reasons.


We recommend that you arrive 5-10 minutes before your scheduled time. We expect your visit to last between 30-45 minutes.


Entré / Entrance fee 2022

Voksne / Adults:

65,- DKK

Studerende  og  65+ / Students and 65+

50,- DKK

Studerende skal fremvise gyldigt studiekort. / Students must present a valid student card.

Børn (5-14 år) / Children (5-14 years):

20,- DKK
Børn skal ledsages af en voksen. / Children must be accompanied by an adult.

Børn (0-4 år) / Children (0-4 years):

Gratis / Free

Børn skal ledsages af en voksen. / Children must be accompanied by an adult.

Grupper min. 12 personer / Groups min. 12 prs.:

50,- DKK

Sæsonkort / Season pass:

100,- DKK 

Copenhagen Card

Gratis / Free


Vejrlige forhold / Weather conditions

Ved nedbør og kraftig blæst lukkes tårnet af sikkerhedsmæssige grunde. 


Da trappetrinene er af kobber og glatte ved nedbør skal de tørre, før tårnet genåbner.


Vi forbeholder os retten til at aflyse tider. 


Lukker tårnet modtager du meddelelse herom på den mail, du har opgivet ved forudgående booking. Hvis du ikke modtager en mail, holder vi åbent. 


Betalte billetter refunderes til det kort, du anvendte ved bestillingen. Bemærk at du vil modtage refusion for betalte billetter og ikke billetgebyr fra Billetto.


Har du spørgsmål til dit besøg og vejrlige forhold, kan vi kontaktes på taarn@vorfrelserskirke.dk eller 41 66 63 57. 


In the event of precipitation and strong winds, the tower closes for safety reasons.


As the steps are made of copper and therefore slippery during precipitation, they must dry before the tower reopens.


We reserve the right to cancel times.


If the tower closes, you will receive notification of this in the email you provided when ordering online. We are open if you do not receive any notification. 


Paid tickets are refunded to the card used when booking. Please note that you will receive a refund for paid tickets and not the ticket fee from Billetto.


If you have any questions regarding your visit and the weather, do not hesitate to get in touch with us at taarn@vorfrelserskirke.dk or +45 41 66 63 57. 


Tårnet direkte / The Tower direct

E.-mail: taarn@vorfrelserskirke.dk

Telefon / Phone: + 45 41 66 63 57

Website: www.vorfrelserskirke.dk

Adresse / Address: Sankt Annæ Gade 29, 1416 København K

Organiser

Velkommen til en unik oplevelse 

Siden Vor Frelsers Kirkes tårns indvielse i 1752 har det været yderst populært at gå de 400 trin op til toppen, hvor Frelsermanden på sin globus skuer sejrsikkert ud over Dronningens København. 

Vor Frelsers Kirkes ikoniske tårn rummer kirkens seks store klokker, som indgår i kirkens fantastiske klokkespil med hele 48 klokker - et klokkespil som har en helt speciel betydning for Christianshavn. 

På de sidste 150 udvendige trappetrin vil du - så langt øjet rækker - opleve byens bedste udsigt over København fra 86 meters højde. Vi glæder os til at byde dig velkommen. 

Welcome to a unique experience

Since the inauguration of the tower in 1752, it has been extremely popular to walk the 400 steps up to the top, where the Savior on his globe triumphantly overlooks the Queen's Copenhagen.

The Church of Our Savior's iconic tower contains six large bells which are part of the church's fantastic chime with as many as 48 bells. A chime that has a very special meaning for Christianshavn.

On the last 150 external steps, you will - as far as the eye can see - experience the best view in Copenhagen from a height of 86 meters with an overview over the city and even Sweden.

We are looking forward to welcoming you.

Venue

Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Kirke, Sankt Annæ Gade 29, 1416 København K

FAQ

 • I have not received my ticket via email. What should I do?

  The first thing to do is check your spam/junk filters and inboxes. Your tickets were sent as an attachment and can be thought of as spam by some email services. Alternatively, you can always find your tickets in your Billetto account that you can access in the browsers or the dedicated Billetto app. For more help with this, read here.

 • I wish to cancel my ticket and receive a refund. What should I do?

  The approval of refunds is entirely at the event organiser’s discretion, and you should get in contact with the event organiser to discuss what options are available to you. To get in touch with the event organiser, simply reply to your order confirmation email or use the "Contact organiser" form on the organiser's profile. For more help with this, read here.

 • I have registered on the waiting list, what happens now?

  If more tickets become available you will be notified (by email) amongst others who have joined the list. Purchasing is on a first-come first-serve basis. For more information, read here.

 • Where do I find a link to an online event?

  Check your order confirmation page or order confirmation email. Usually, the organiser of the event provides the details in the order confirmation email or they might send you a follow-up email with a link to their online event. You might also want to read the event description on Billetto where an event organiser should describe how to join the event online. For more information on this, read here.

 • What is refund protection and why would I need it?

  Refund Protection provides you with the assurance that if unforeseen and unavoidable circumstances interfere with your ability to attend an event you can claim a refund. For more information on this, read here.