World Day for Cultural Diversity

May 21 2018 14:00 - 22:00

VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København


Den 21. maj fejrer vi verdensdag for kulturel mangfoldighed for dialog og udvikling her . Alle er inviteret uanset race, tro, hudfarve, køn, national oprindelse og seksuel orientering.

Dagen giver os mulighed for:

• At forbedre vores forståelse og samarbejde mellem mennesker fra forskellige kulturer.
• At øge bevidstheden om vigtigheden af den interkulturelle dialog.
• At anerkende og respektere folk, der er anderledes end os, men også omfavne vores forskelligheder og lære af dem.

Arrangementet foregå både indendørs og udendørs fra kl.14: 00 til kl 22: 00

<><><><>ENGLISH<><><><><>

On the 21st of May we celebrate world day for cultural diversity for dialogue and Development. Everyone is invited regardless of race, creed, color, sex, national origin, religion, sexual orientation, gender or identity.
The day provides us with an opportunity to deepen your understanding of diversity in all forms .

• To improve our understanding and cooperation among people from different cultures.
• To raise awareness about the importance of intercultural dialogue .
• To recognize and respect people who are different to us,but also embrace their differences and we learn from them .

The event takes place both indoors and outdoors from 14:00 to 22:00


Entrébilletter

Not Available