Få opdateringer i din indbakke

Hold dig opdateret om de seneste nyheder og retningslinjer relevante for arrangører.

Aktuelle danske retningslinjer

Regeringen har udstedt retningslinjer og love for arrangementer i den kommende tid.

Opdateret 7.04.2020 kl. 13.00

Antal personer til arrangement
Op til 10 deltagere
  Marts
 • Der opfordres til, at der generelt sikres mulighed for at holde passende afstand mellem gæster, besøgende m.v.
  April
 • Der opfordres til, at der generelt sikres mulighed for at holde passende afstand mellem gæster, besøgende m.v.
  Maj
 • Ingen retningslinjer

Over 10 deltagere
  Marts
 • Forbud mod at samle flere end 10 personer indendørs. (Gælder 18. marts og frem til 13. april)
  April
 • Forbud mod at samle flere end 10 personer indendørs og udendørs. (Gælder indtil videre frem til 31. august)
 • Arrangører, som har planlagt arrangementer i de kommende måneder bør allerede nu udvise ansvarlighed ved at nedbringe omkostningerne.
  Maj-August
 • Forbud mod at samle flere end 10 personer indendørs og udendørs.

Kilder:


Politi.dk/coronavirus
Virksomhedsguiden

Hvad er mine muligheder som arrangør?

Følgende skulle give dig et overblik over konsekvenser og hvad du skal huske.

Opdateret 16.03.2020 kl12.00

Mulighed Konsekvenser / Hvad skal jeg huske Retningslinjer og kilder

Udskyd


 • Deltager har ret til at bede om at få billetten refunderet
 • Koordinering med spillested, kunstnere og andre leverandører
 • Eventuelle rejse aflysninger (både hos deltagere og kunstnere)


Aflys


 • Tilbagebetaling til deltagere
 • Kontraktmæssige forpligtelser over for kunstnere, spillesteder og leverandører
 • Forsikringsdækning ved force majeure (er du dækket?)
 • Hjælp fra regeringen (for eks. kompensationsordningen)

Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide
Hvad COVID-19 betyder for eventsektoren?


Hjælp fra regeringen

Den danske regering tilbyder hjælp til virksomheder, der er berørt af COVID-19-epidemien. Her er jeres muligheder.

Opdateret 23.03.2020

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af coronavirus/covid-19 mhb. på at give virksomheder en bedre likviditet.

Den seneste information er tilgengelig i Virksomhedsguiden fra Erhvervstyrelsen, og SKATs side om hjælpepakke:

Kompensationsordning

Du kan søge om kompensation, hvis dit arrangement er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1.000 deltagere på grund af coronavirus/covid-19.

Den seneste information samt vejledning og ansøgningsblanket er tilgengelig i Virksomhedsguiden fra Erhvervstyrelsen.

Få opdateringer i din indbakke

Hold dig opdateret om de seneste nyheder og retningslinjer relevante for arrangører.