Få opdateringer i din indbakke

Hold dig opdateret om de seneste nyheder og retningslinjer relevante for arrangører.

Aktuelle danske retningslinjer

Regeringen har udstedt retningslinjer og love for arrangementer i den kommende tid.

Antal deltagere til arrangement
<100
  Marts
 • Der opfordres til, at der generelt sikres mulighed for at holde passende afstand mellem gæster, besøgende m.v.
  April
 • Der opfordres til, at der generelt sikres mulighed for at holde passende afstand mellem gæster, besøgende m.v.
  Maj
 • Ingen retningslinjer
>100
  Marts
 • Arrangementer skal aflyses


  April
 • Brems udgifter til april-arrangementer


  Maj
 • Ingen retningslinjer

Kilder:


https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/nye-tiltag-mod-covid-19
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-er-arrangoer

Burde jeg aflyse mit arrangement?

Regeringen har forbudt arrangementer med over 100 deltagere. For arrangementer under 100 deltagere skal der stadig tages hensyn og følgende risikofaktorer skal tages i betragtning:

Riskofaktor Lavere risiko Høj risiko

Deltagere

Antal deltagere?


Få deltagere

Mange deltagere

Deltagere

Deltagere i højrisiko gruppe?


-

Ældre og kronisk syge

Arrangement

Udendørs eller indendørs arrangement?


Udendørs

Indendørs

Arrangement

Aktiviteter der fremmer smitten?


Siddende/plads arrangement uden kontakt mellem deltagere

Aktiviteter der fremmer spredning (sport, sang, sprisning, osv.)

Arrangement

Varighed


Kort varighed

Lang varighed

Foranstaltninger

Adgang til håndvask og/eller håndsprit?


Ja

Nej

Foranstaltninger

Afstand mellem deltagere?


2+ meter

Under 2 meter
Kilde til risikofaktorer

Hvad er mine muligheder som arrangør?

Du har flere muligheder mht. dit planlagte arrangement: Du kan gennemføre det, tilpasse det, udsæt det eller aflyse det. Det følgende skulle give dig et overblik over konsekvenser og hvad du skal huske.

Mulighed Konsekvenser / Hvad skal jeg huske Retningslinjer og kilder

Gennemfør


 • Forøg afstanden mellem deltagere (2+ meter)
 • Sørg for adgang til håndvask med sæbe og/eller håndsprit
 • Del information og bedste praksis
 • Kontakt deltagere og bed om at udeblive hvis de har symptomer, er i risikogruppen (ældre og kronisk syge), eller har været i kontakt med smittede.
Sundhedsstyrelsen plakater (flere sprog)
ERHVERVSSTYRELSEN GUIDE

Tilpas/ændr dit arrangement


 • Gør dit arrangement virtuelt
 • Flyt dit arrangement udendørs
 • Reducer arrangementets størrelse
 • Tilpas formatet (begræns for eks. aktiviteter, der kræver tæt kontakt)


Udskyd


 • Deltager har ret til at bede om at få billetten refunderet
 • Koordinering med spillested, kunstnere og andre leverandører
 • Eventuelle rejse aflysninger (både hos deltagere og kunstnere)


Aflys


 • Tilbagebetaling til deltagere
 • Kontraktmæssige forpligtelser over for kunstnere, spillesteder og leverandører
 • Forsikringsdækning ved force majeure (er du dækket?)
 • Hjælp fra regeringen (for eks. kompensationsordningen)

What does Coronavirus mean for the events industry?


Hjælp fra regeringen

Den danske regering tilbyder hjælp til virksomheder, der er berørt af COVID-19-epidemien. Her er jeres muligheder.

Likviditet
Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedr. moms

Betalingsfristen for store virksomheders momsbetaling forlænges for 3 månedlige rater (betalingerne for marts, april og maj) med 30 dage. Store virksomheder er defineret som virksomheder med en årlig momspligtig omsætning over 50 mio. kr.


Det er ved at blive undersøgt, om afgiftsperioderne for små og mellemstore virksomheder kan forlænges.


Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedr. indeholdt AM-bidrag og A-skat

Betalingsfristerne forlænges for 3 månedlige rater (betalinger for april, maj og juni) med 4 måneder.

Mulighed for, at selskaber selv kan nedsætte deres acontoskat

Selskaberne skal den 20. marts indbetale acontoskat for første halvår 2020. Hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat, kan selskabet selv nedsætte betalingen. Skattestyrelsen kan efterfølgende bede om den nødvendige dokumentation for de ændrede indkomstforhold.


Den seneste information er tilgengelig i Virksomhedsguiden fra Erhvervstyrelsen, og SKATs side om hjælpepakke: Virksomhedsguiden (Erhvervsstyrelsen)

Og Hjælpepakke til virksomheder - spørgsmål og svar (SKAT)


Kompensationsordning

Regeringen har den 10. marts 2020 foreslået en kompensationsordning til arrangører af større arrangementer i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. marts 2020. Det er under afklaring, om rammerne for ordningen skal justeres som følge af statsministerens pressemøde den 11. marts 2020.

Få opdateringer i din indbakke

Hold dig opdateret om de seneste nyheder og retningslinjer relevante for arrangører.