Arrangementet ble avlyst

Den Virale Tur - en rask vandring om Pest, Kolera og Corona