Fjordtalk: Turisterne til Fjordlandet! - En samtale med Mette Seneca

28. Juni 2018, 19:00 - 20:30

Frederikssund Museum, Færgegården, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris


’Turisterne til Fjordlandet’ kunne man kalde Frederikssunds aktuelle turismestrategi, der skal brande området som et sted fyldt med oplevelser tæt på naturen, kulturen og historien. Med navnet ’Fjordlandet’ er fjorden gjort til hovedperson i den fælles grundfortælling om området, som skal trække turister til – en fortælling, der er fyldt med alle de skønne oplevelser og rekreative aktiviteter, som fjorden kan tilbyde.

Men fortællingen om fjorden har ikke altid været den samme. Fjorden har gennem historien haft fundamental og grundlæggende betydning for livet omkring den – og vi menneskers opfattelse af fjorden har forandret sig i takt med udviklingen.

Det rekreative vand

I dag betragter mange kysterne som et roligt og ’autentisk’ et sted - en opfattelse, som allerede tog form, da romantikkens kunstnere blev optagede af at male kystlandskaber. Inspireret deraf begyndte borgerskabet at søge kysten som rekreativt rum.

I efterkrigstiden ændrede Roskilde Fjord karakter fra at være ressourcegrundlag for industri og erhverv til at være en ’rekreativ ressource’ for den brede befolkning.

Med denne Fjordtalk går vi tæt på denne ’rekreative ressource’ og vil sammen blive klogere på, hvad det er for en størrelse? Er det de samme kvaliteter, som tilflytterne søgte i efterkrigstiden, der nu bruges i markedsføringen over for turister. Hvad er det for en historie, som turismestrategien fortæller om menneske og fjord anno 2018? Det er nogle af de spørgsmål, som turistchef Mette Seneca Jensen vil diskutere i denne omgang Fjordtalk på Frederikssund Museum, Færgegården.

Mette Seneca Jensen er udviklingschef for turisme og oplevelser i VisitFrederikssund under Frederikssund Erhverv, der varetager turisme- og erhvervsindsatsen på vegne af Frederikssund Kommune.

Fjordtalks på Frederikssund Museum, Færgegården

En fjordtalk er en åben snak om ”menneske og fjord”, som også er navnet på Frederikssund Museums permanente udstilling.

Gennem samtale vil vi komme tættere på forholdet mellem ’menneske’ og ’fjord’, når vi inviterer publikum indenfor til en aften i selskab med et menneske, som er drevet af interesse og passion for fjorden.

Tid, pris og sted
28. juni, 19-20.30
60 kr. inkl. entré til museet

Frederikssund Museum, Færgegården, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

Ticket 585692

Stengt