Foredrag: Miraklernes tid. Almisser, tiggere og magi i 1700-tallets København

03 dec 2020 kl. 15:30

I 1700-tallets København var der mange fattige og byens gader vrimlede med tiggere, der bønfaldt byens borgere om en skilling. Men tiggerne og de fattige var ikke kun en plage og et problem. Mange troede nemlig, at Gud hjalp dem, der gav til de fattige. I foredraget, som blandt andet tager udgangspunkt i almissebreve fra Københavns Stadsarkivs samlinger, fortæller arkivar Peter Wessel Hansen om københavnernes almisser, tro og skikke. Luther havde 200 år tidligere afvist, at gode gerninger kunne påvirke Gud. Men spurgte man manden på gaden, var holdningen en anden. Gaver til de fattige var nærmest den rene magi.

Københavns Stadsarkiv følger myndighedernes anvisninger vedrørende coronavirus (COVID-19). Arrangementet kan blive flyttet eller aflyst som følge af nye retningslinjer fra myndighederne.

Københavns Stadsarkiv er et byarkiv. Arkivet indsamler arkivmateriale fra København og formidler historier om byen, dens indbyggere og dens udvikling.