arrangementet ble avsluttet

Funke Winter Jazz Opening: Hans Ulrik, Søren Lee og Thomas Fonnesbæk