Foto av Ben Wicks @ Unsplash
Foredraget handler om hvordan den private børnepasser kan indrette sit hjem og uderum så den private pasningsordning – som samlet pædagogiske praksis – styrker læringsmiljøet for børnene og medinddrager børnenes perspektiver i indretningen. I foredraget vil vi sammen blandt andet undersøge og blive klogere på: • Hvad et læringsmiljø er - fysisk, psykisk og æstetisk. • Hvorfor det er vigtigt at have fokus på læringsmiljø. • Hvordan vi indretter hjemmet og uderummet så vi opnår et sundt og godt læringsmiljø for børnene? Videns- og erfaringsdeling med inspiration og konkrete forslag til indretning. • Hvordan vi i indretningen også kan tage udgangspunkt i børneperspektivet – dvs. hvordan vi også kan tage højde for børnenes egne interesser - og behov. Varighed: 2 X 45 minutter Program: Kl.18.30-19.15 Læringsmiljø Kort om læringsmiljø • Det fysiske • Det psykiske • Det æstetiske Hvorfor er det vigtigt med fokus på læringsmiljø – nyeste viden Organisering og indretning: konkrete idéer og inspiration Kl.19.25-20.10 Børneperspektivet – og en lille øvelse i indretning Hvad er børneperspektiv? I par eller små grupper skal vi prøve at indrette et rum (inderum eller uderum) hvor vi tager højde for det fysiske, psykiske eller æstetiske læringsmiljø. Så frem med farverne og det kreative blik.