J.S.Bachs Juleoratorium, Del I, II og III med Københavns Bachkor og orkester

15 dec 2020 kl. 19:30

Traditionen tro opfører Københavns Bachkor og orkester J.S. Bachs Juleoratorium, som er en imponerende musikalsk udgave af Juleevangeliet og er ét af Bachs største værker bestående af en vekslen mellem recitativer, smukke arier og flotte korsatser. Værket består af i alt 6 kantater – en til hver af de 6 juledage, og i dette års koncert opføres kantate 1, 2 og 3,  som omhandler fortællingen om jesusbarnets fødsel, hyrderne på marken og alle de kendte scener fra juleevangeliet.

Solister:

Lise Bech Bendix, Sopran

Nana Bugge Rasmussen, Alt

Leif Aruhn-Solén, Tenor

Jakob Bloch Jespersen, Bas

Orkester:

Orkestret er sammensat af originalerne.org og består af professionelle musikere, der har specialiseret sig i at spille på historiske instrumenter. Dette giver mulighed for at opføre værket tæt på den klang, som Bach har ønsket.

Dirigent:

Jan Scheerer, som er fast dirigent for Københavns Bachkor

Børn under 16 år gratis adgang

NB: Pga COVID-19 sælges der ikke billetter ved døren - kun i forsalg