Rekruttering - skab udvikling og nye muligheder med nyuddannede kandidater

Op mod 60 % af dimittenderne forlader Nordjylland efter endt uddannelse - samtidig har mange nordjyske virksomheder udfordringer med at rekruttere og fastholde kvalificeret, højtuddannet arbejdskraft. 

Derfor sætter vi denne morgen spot på, hvordan rekruttering kan være med til at fastholde talenterne i Nordjylland og hvilken værdi det har for virksomhederne at besætte deres stillinger med nyuddannede kandidater.

Det er nemlig ikke kun kandidaten, der under en onboardingproces skal lære virksomheden at kende - virksomheden har ligeledes en stor gevinst at vinde ved at vende læreprocessen den anden vej og lade sig sig inspirere af ny indsigt og viden. 

Netværksarrangementet er åbent for alle - dog har vi blot 15 pladser, da arrangementet er dialogbaseret og med fokus på at skabe viden og nye relationer - samt holde afstand og god hygiejne i relation til Covid-19. 

Arrangementet er inkl. let morgenforplejning. 

I ekspertpanelet sidder blandt andre: 

Pia Bloch Nielsen, Karrierekonsulent, Magistrenes A-kasse

Panelet opdateres løbende. 

Perspektivet Interessenetværk skaber viden og nye kontakter, så du står stærkt i dit arbejdsliv.

Hver måned popper netværket up i en nordjysk virksomhed og sætter i selskab med et skiftende ekspertpanel spot på et aktuelt emne.

Netværket er åbent - du er velkommen til de arrangementer, der har din interesse.

Købte billetter kan altid benyttes til årets øvrige netværksarrangementer, hvis du mod forventing må melde afbud, men refundering gives ikke.