Styrmand - Mandeworkshop

8. Desember 2020, 18:00 - 21:00

(Workshops will be held in English if necessary. For english see below)


Månedlige mandeworkshops hvor vi kultiverer maskuline grundkvaliteter.

Vil du være bedre til at forstå hvad det feminine og maskuline betyder?

Kunne du tænke dig at står endnu stærkere i dine maskuline sider?

Hver workshop er ny, med skiftende temaer, hvor vi gennem leg med kroppen og teori guider dig ind i en udforskning af det maskuline.

For dig som vil:

- opbygge kraft til at stå i livets udfordringer
- lære at sætte grænser, og mærke andres
- føle dig mere selvsikker (ikke mindst i kontakten med kvinder)
- være mere attraktiv som mand og opbygge seksuel polaritet/tiltrækning
- udforske maskuline og feminine kvaliteter og dynamikker
- have bedre retning og være mere initiativrig

Tid: 18-21 Pris: 350,- (studerende/lav indkomst 250kr.)
Spørgsmål? : Ring Jakob 29827792 eller Rune 29727932

Om os:

Vi arbejder altid med embodiment, og at komme ned i kroppen. Derfor bevæger vi os en del på workshopsene, og laver øvelser på gulvet.

Rune

har fundet sit kald i arbejdet med mennesker og personlig udvikling. Han er uddannet og praktiserende krops- og De-armouring terapeut. Han afholder faste workshops med Udvidelse ind i nydelse, Bio-energetiske forløsnings arbejde, Breathwork og afholder Shamanistiske natur medicin ceremonier.

Hans tilgang til personlig udvikling er praktisk og går gennem kroppen. Han bruger bevægelse og øvelser der trigger og udvider vores komfort zonen. At komme ud af hovedet, og lade kroppen fortælle hvad der er rigtigt og forkert er hans stærke side.

Rune er aktiv i at faciliteter mandegruppearbejde, er personligt og professionelt optaget af maskulin udvikling og dynamikker med det feminine både på indre og ydre plan. Privat er han far til to børn der konstant konfronterer hans væren og tankemønstre. Shamanistiske og Tantriske traditioner skaber det stærke fundament har holder rummet fra.

https://www.facebook.com/rkbodywork/

https://rkbodywork.mailchimpsites.com/


Jakob

har lang erfaring med arbejde med spiritualitet, terapi og selvudvikling, har studeret en bred vifte af visdomstraditioner, meditation, moderne psykologi, traume forståelse og coaching. Han har en dyb interesse for hvordan det maskuline og feminine er brugt i de gamle traditioner, samt hvordan forholdet mellem maskulininitet og femininitet forstås med moderne psykologiske briller. Hans tilgang er integral, og bruger vinkler fra forskellige områder som filosofi, spiritualitet, moderne hjerneforskning, psykologi og sociologi. Desuden er han vild med kvinder, tango og countrysange.

Jakob faciliterer mandegrupper, authentic relating workshops og tilbyder coaching. Han er inspireret af bla: C. G. Jung, Eckhart Tolle, Jordan Peterson, David Deida, Ken Wilber, tantra traditioner samt østlig og vestlig mytologi.

https://www.facebook.com/GROD-v-Jakob-Myrh%C3%B8j-478191749298135/
www.jakobmyrhoej.dk

English: Monthly mens gatherings for cultivating masculine qualities.

Do you want to understand masculinity and femininity more deeply?

Do you want to strenghten your contact to your masculine side?Through play, body and theory you are guided into an exploration of fundamental masculine qualities.

For you who wants to:

- find strenght to show up in lifes challenges
- be able to set good boundaries, and sense others
- feel more confident as a man
- be able to play with polarity and sexuality
- explore and understand masculine and feminine dynamics
- find direction and initiative

Price 350 dkr, low income 250 dkr.

Any questions? Feel free to call: Jakob 29827792 - Rune 29727932

About us:

Embodiment is of great importance to us. Most work is including body, movement and relating with other participants.


Rune has found his calling in working with personal development through body work. He is a certified practioner of body and De-armouring therapy. He facilitates regular workshops with “expansion into pleasure”, Bio-energy work, Breath work. He also holds Shamanistic nature medicin ceremonies.
He has a practical bodyoriented approach to self development. He uses movement and exercises that triggers and expands our comfort zone. His strenght as a teacher, is to allow for the body to talk, and let go of mental chatter. Shamanic and tantric traditions are the foundation of his space holding.
He facilitates mens groups, is personally engaged in masculine and feminine dynamics, at an inner as well as an outer level.
Privately he has two kids who constantly confronts his presence and patterns.

https://www.facebook.com/rkbodywork/ 

https://rkbodywork.mailchimpsites.com/

Jakob has long experience with spiritual practises, self development and therapy. He has studied a broad spectrum of wisdom traditions, as well as modern psychology, trauma therapy and coaching. He is passionate about how masculinity and femininty has been used in old traditions, as well as how this correlates with modern scientific approaches. His approach is integral and uses different lenses like philosophy, religion, neuro-science, psychology and sociology.

Jakob facilitates mens groups, authentic relating workshops and individual coaching.
Privately he loves women, tango and country songs.
Some of his inspirations are: C. G. Jung, Eckhart Tolle, Jordan Peterson, David Deida, Ken Wilber, Tantra, taoism and different mythologies.

www.jakobmyrhoej.dk

Nettverk