Fjordforedrag: Fjordens fugle

27 sep 2018 19:00 - 21:00

Frederikssund Museum, Færgegården, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

Roskilde Fjord er en af landets vigtigste fuglelokaliteter. Dette foredrag handler om fjordens fugleliv og de fugletællinger, der har fundet sted i fjorden siden 1978. Man har foretaget systematiske optællinger af fjordens fugleliv i nu 40 år, hvilket gør tællingerne til en af de længste tidsserier indenfor dansk naturovervågning. De mange års tællinger af ynglende fugle i Roskilde Fjord har givet et os et detaljeret billede af, hvordan ynglefuglebestandene udvikler sig, og vi får stadig nyt at vide. Tællingerne har bl.a. vist, at mange af fjordens fuglekolonier har det svært, og at bestandene af mange arter er i tilbagegang.

I foredraget fortælles om, hvilke fuglearter man kan se i Roskilde Fjord, hvilke lokaliteter, der er særligt vigtige for fuglene, og hvordan det står til med bestandene af de forskellige arter. Der fortælles desuden om, hvordan fugletællingerne foregår i praksis og om, hvad man fra bl.a. myndighedernes side gør for at forbedre forholdene for fjordens fugleliv.

Erik Mandrup Jacobsen er ornitolog og biolog i Orbicon. Han arbejder til daglig med fugletællinger, miljøvurderinger og naturforvaltning, hvor han bl.a. i samarbejde med Nationalpark Skjoldundernes Land undersøger og overvåger fuglebestanden ved Roskilde Fjord og arbejder aktivt for at finde løsninger på tilbagegangen.

Foredraget er en del af efterårets foredragsrække på Frederikssund Museum, Færgegården, der byder på et samarbejde med forskellige naturfaglige videnspersoner fra Roskilde Fjord. Museets permanente udstilling ”Menneske og fjord” beskæftiger sig med forholdet mellem fortidens mennesker og Roskilde Fjord, der har haft rollen som bl.a. madkammer, transportvej og levegrundlag. Fortiden og kulturhistorien hjælper os til at forstå nutiden og gisne om fremtiden, og det er netop dette samspil mellem fortiden, nutid og fremtid, som vi med efterårets foredrag gerne vil dykke ind i. I selskab af vores naturfaglige fjordkolleger vil se på, hvordan fjorden har udviklet sig og ser ud i dag, når de formidler deres indsigter om fjorden. På aftenen vil udstillingen ”Menneske og fjord” åbne en time før foredraget, så det er muligt at opleve den kulturhistoriske udvikling og de arkæologiske fund inden. Entréen er inkluderet i prisen.

Tid, pris og sted

27. september, 19-21 (Museet åbner kl. 18, så det er muligt at opleve udstillingen ”Menneske og fjord” inden foredraget)
50 kr., inkl. entré til museet. Billetter kan købes i museumsbutikken eller her på billetto.dk
Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Frederikssund

Billet

Stängd