Eventet är avslutat

The generative design and data capture revolution has started