Lille Skole for Voksne

Lille Skole for Voksne i Nordjylland er en forening, der tilbyder undervisning for psykisk sårbare mennesker i henhold til lov om folkeoplysende voksenundervisning.

Kalenderen er tom