Straagaarden

Straagaarden ønsker at anvende sine ressourcer til at finde, forbinde og støtte de, der ønsker at arbejde med helhedsbaserede løsninger til gavn for dem selv, deres virksomhed og deres omgivelser. De problemer, vi står overfor, er skabt af en fragmenteret tankegang, som kun kan løses af et klogt fællesskab. Derfor skaber vi et levested for kvalitets dialog med et åbent sind og et ønske om at dele. Straagaarden wishes to find, connect, and support those who strive to find holistic solutions that are beneficial to themselves, their organization, and their surroundings. The problems we are facing have been created by a fragmented way of thinking; only through strong fellowship will the solution be found. Therefore we have created a living shelter for quality dialogue with an open mind and a wish to share.