Bekæmp Madspild

Vi er nogle Leisure Management studerende på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde. Vi skal til november afholde et event, som vi skal skrive eksamensopgave om. Her har vi valgt, at dette skal omhandle bekæmpelse af madspild. Grundtanken og det overordnede fokus på madspild bygger på FN's verdensmål: 12.3 Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres. 12.5 Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.